Powrót do kategorii

Co to jest spółka komandytowa?


Tomasz Rutkowski

Tomasz Rutkowski

26 września 2014 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi komandytariusz komplementariusz wspólnicy

Zastanawiasz się, czym tak naprawdę jest spółka komandytowa? W naszym tekście spróbowaliśmy krótko odpowiedzieć na to pytanie.

 

Spółka komandytowa z roku na rok zyskuje na popularności. Wiele mówi się o jej zaletach, nie wszyscy jednak wiedzą czym właściwie jest spółka komandytowa i co wyróżnia ją spośród innych spółek.

 

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowego, zaliczaną do grupy spółek osobowych - obok spółki jawnej, partnerskiej oraz spółki komandytowo - akcyjnej.


Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Kodeks spółek handlowych przyznaje jej jednak podmiotowość prawną. Oznacza to, że spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości oraz innych rzeczy, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

 

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch kategorii wspólników  – komplementariuszy i komandytariuszy. Każdy z tych wspólników spełnia w spółce inną rolę. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, prowadzącym sprawy spółki i reprezentującym ją na zewnątrz. Skutkiem kierowania spółką przez komplementariusza jest nieograniczona jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wspólnik ten odpowiada bowiem za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Rolę wspólnika pasywnego pełni natomiast komandytariusz, który w zasadzie nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje jej. Pasywny udział komandytariusza w kierowaniu działalnością spółki przesądził o jego ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

 

Spory w spółce
Z doświadczenia wiemy, że prawie w każdej spółce dochodzi do sporów – pomagamy zabezpieczać się przed nimi lub skutecznie je rozwiązywać.

Czytaj więcej


Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jak i inne jednostki organizacyjne (np. pozostałe spółki osobowe, które podobnie jak spółka komandytowa nie posiadają osobowości prawnej). Warto pamiętać, że nie można być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Nazwa (firma) spółki komandytowej zawiera nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest jednak używanie skrótu „sp.k.”.

 

Tomasz Rutkowski

 

 

 

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Tomasz Rutkowski

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi komandytariusz komplementariusz wspólnicy

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl