Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Nieudzielenie absolutorium - czy należy się tego obawiać?

  Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, co roku wspólnicy powinni udzielać Tobie absolutorium z wykonanych w poprzednim roku obrotowym obowiązków. Pojawia się pytanie - czy powinna wzbudzić w Tobie obawę sytuacja, w której wspólnicy nie udzielą Tobie absolutorium?

   

  Wbrew powszechnie przyjętej opinii udzielenie absolutorium nie sprawia, że członek zarządu, któremu zostało ono udzielone za nic nie odpowiada.

   

  Fakt udzielenia lub nieudzielenia absolutorium nie ma wpływu na odpowiedzialność członka zarządu wobec osób trzecich za zobowiązania spółki. Oznacza to, że jeżeli wierzyciel będzie dochodzić od członka zarządu zapłaty kwoty, którą winna mu zapłacić spółka (takie uprawnienie może posiadać wierzyciel spółki z o.o.) wówczas tenże członek zarządu nie może bronić się tym, że on nie odpowiada za ten dług gdyż zostało mu udzielone absolutorium. Mówiąc innymi słowami – osoby trzeciej nie interesuje czy wspólnicy udzielili członkowi zarządu absolutorium czy też nie.

   

  Jednakże nieudzielenie absolutorium może mieć negatywne konsekwencje dla członka zarządu.

   

  Po pierwsze, odmowa udzielenia absolutorium może stanowić podstawę do odwołania członka zarządu z piastowanego stanowiska, gdy jego odwołanie zostało uzależnione od ważnych powodów. Niewątpliwie nieudzielenie absolutorium jest takim powodem.

   

  Po drugie, udzielone absolutorium zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę. W praktyce oznacza to, że jeżeli członek zarządu zawarł niekorzystną dla spółki umowę (np. sprzedał nieruchomość wartą 2 mln zł za 1 mln zł), przez co spółka poniosła szkodę (w tym przykładzie straciła 1 mln zł), a następnie wspólnicy udzielili temu członowi zarządu absolutorium, wówczas spółka nie może się domagać od członka zarządu naprawienia wyrządzonej szkody (w ww. przykładzie naprawienie szkody polegałoby na zapłacie przez członka zarządu na rzecz spółki 1 mln zł).

   

  Stąd wniosek, że nieudzielenie absolutorium pozostawia spółce możliwość dochodzenia od członka zarządu naprawienia szkody, jeżeli oczywiście dany członek zarządu taką szkodę spółce wyrządził. Odmowa udzielenia absolutorium, uzasadnia wytoczenie powództwa o odszkodowanie dla spółki od członka zarządu, jednakże nie stanowi jeszcze sama przez się nawet decyzji o kierowaniu roszczenia przeciwko członkowi zarządu.

   

  Bywają sytuacje, że wspólnicy nie udzielają absolutorium członkowi zarządu bez uzasadnionych przyczyn, np. z powodów osobistych czy też aby komuś zszargać opinię. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, jedyne co możesz zrobić to zaskarżyć taką uchwałę powołując się na złamanie dobrych obyczajów. Jednakże należy wówczas rozróżnić dwie sytuacje: 1) wspólnicy głosują przeciwko uchwale o udzielenie absolutorium wskutek czego uchwała nie zostaje podjęta albo 2) wspólnicy głosują „za” nieudzieleniem absolutorium. Od tego, który wariant zostanie zrealizowany zależeć będzie treść powództwa o uchylenie uchwały.

   

  Pamiętaj też, że nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może być uznane za naruszenie dóbr osobistych członka zarządu. W takim przypadku niezależnie od zaskarżenia uchwały możesz uzyskać publiczne przeprosiny, odszkodowanie lub inną formę rekompensaty. Więcej o tym przeczytasz w artykule Naruszenie dóbr osobistych członka zarządu na stronie Przepraszam Nie Wystarczy.

   

  Z powyższego wynika, że nieudzielenie absolutorium powinno wzbudzić w Tobie jako członku zarządu obawy i skłonić do głębszego przeanalizowania sytuacji w spółce w okresie kiedy pełniłeś lub może nadal pełnisz funkcję członka zarządu. Jeżeli w tym okresie były dwuznaczne sytuacje, powinieneś niezwłocznie skonsultować się z prawnikiem.

   

  We wszystkich spółkach prędzej czy później pojawia się trudny moment, który może stać się przyczynkiem do konfliktu wspólników. Obejrzyj nasz poradni: Jak przygotować się do sporu między wspólnikami?

   

   

  Witold Chmarzyński

  Tagi odpowiedzialność zarządu zaskarżenie uchwały

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Czy można pozbyć się mniejszościowego wspólnika?

  Zaskarżanie uchwał

  Czy istnieje możliwość zaskarżenia uchwał wspólników?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi odpowiedzialność zarządu zaskarżenie uchwały