Powrót do kategorii

Czy przewodniczącym zgromadzenia wspólników może być osoba spoza spółki?


Kacper Ziniak

Kacper Ziniak

05 lipca 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spory wspólników zgromadzenie wspólników

Przewodniczący zgromadzenia wspólników spółki z o.o. jest osobą prowadzącą takie zgromadzenie, a więc odpowiedzialną za jego przebieg. Wybór tej osoby ma zatem szczególne znaczenie, gdy w zgromadzeniu wspólników uczestniczą skonfliktowani udziałowcy. Wówczas osoba spoza spółki może sprawić, że zgromadzenie będzie mniej nerwowe, a zarazem bardziej merytoryczne. Czy przewodniczącym może być jednak każdy?

 

Przewodniczący zgromadzenia wspólników – wspólnik lub członek zarządu

 

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane co najmniej przez przewodniczącego i protokolanta. W związku z tym, w celu weryfikacji czy protokół zgromadzenia wspólników został sporządzony prawidłowo konieczne jest m.in. ustalenie kto może pełnić funkcję przewodniczącego. W większości przypadków przewodniczącym zgromadzenia wspólników zostaje jeden ze wspólników spółki. Zazwyczaj jest to wspólnik większościowy.

 

Rzadziej wybór pada na członka zarządu spółki. Zarząd spółki jest organem, który zwołuje zgromadzenie wspólników spółki, ustala jego porządek obrad, a także zajmuje się organizacją techniczną zgromadzenia. W związku z tym wybór członka zarządu na przewodniczącego zgromadzenia wspólników może zapewnić sprawny przebieg zgromadzenia.

 

Czy oznacza to jednak, że tylko wspólnik lub członek zarządu spółki z o.o. może być przewodniczącym zgromadzenia wspólników?

 

Przewodniczącym może być każdy

 

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnych ograniczeń co do tego, kto może zostać przewodniczącym zgromadzenia wspólników. W związku z tym przyjmuje się, że może nim być każdy - także osoba nie związana w żaden sposób ze spółką np. notariusz.

 

Jednocześnie w sytuacji konfliktu w spółce, wybór na przewodniczącego zgromadzenia wspólników osoby nie związanej bezpośrednio z tą spółką, może pozwolić na sprawne przeprowadzenie zgromadzenia w rzetelny i bezstronny sposób, a także może przyczynić się do złagodzenia napięcia między wspólnikami, które często podczas zgromadzeń wspólników jest bardzo duże.

 

Więcej na temat przeprowadzania zgromadzeń wspólników przeczytasz w artykule Zwyczajne zgromadzenie wspólników – nie popełniaj błędów w trakcie kłótni ze wspólnikiem!

 

Kacper Ziniak

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Kacper Ziniak

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spory wspólników zgromadzenie wspólników

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl