Powrót do kategorii

Czy spółka komandytowa może mieć siedzibę w tzw. wirtualnym biurze?


Martyna Kunke

Martyna Kunke

26 września 2014 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi NIP

Umieszczenie siedziby spółki komandytowej w wirtualnym biurze, zwłaszcza w początkowym etapie jej działalności, bywa korzystnym i wygodnym rozwiązaniem. Jednak w ostatnim czasie, ze względu na przeszkody stawiane przez organy podatkowe, pojawiły się wątpliwości czy siedzibę spółki można umieścić w takim biurze.

 

Wirtualne biuro to zazwyczaj jeden lokal, który przez jego właściciela wynajmowany jest wielu podmiotom, często łącznie z usługą odbierania korespondencji i telefonów oraz udostępniania sali konferencyjnej, na potrzeby ich formalnej siedziby, przy czym nikt z osób zarządzających spółką w tym biurze nie przebywa. Taka usługa jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla spółek, które prowadzą działalność niewymagającej siedziby.

 

Do niedawna możliwość umieszczenia siedziby spółki w wirtualnym biurze nie budziło żadnych kontrowersji i nie spotykało się ze sprzeciwem ze strony organów administracji, w szczególności podatkowej. Jednakże w ostatnim czasie urzędy skarbowe, być może na skutek nieujawnionych do wiadomości publicznej wytycznych ze strony Ministra Finansów, w toku procedury nadawania nowym spółkom Numeru Identyfikacji Podatkowej, zaczęły kwestionować dopuszczalność umiejscowienia siedziby w takim miejscu, odmawiając niekiedy z tego powodu nadania spółce NIP.

 

Naszym zdaniem taka praktyka urzędów skarbowych stoi w sprzeczności z prawem i spotkała się już z krytyką sądów administracyjnych, do których niektóre spółki zaskarżyły decyzje o odmowie nadania NIP z przyczyny wyboru wirtualnego biura jako siedziby spółki (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 3549/13 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 28 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1401/13).


Podsumowując, spółka komandytowa może mieć siedzibę w tzw. wirtualnym biurze, a urząd skarbowy nie ma prawa odmówić nadania spółce NIP z tego powodu.


Stanowisko to znalazło również aprobatę Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, która w piśmie do Ministra Finansów wskazała na problemy przedsiębiorców związane z nadawaniem NIP.


Martyna Kunke

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Martyna Kunke

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi NIP

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl