Powrót do kategorii

Czy spółka komandytowa może zakładać i prowadzić niepubliczne przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe?


Paweł Skurzyński

Paweł Skurzyński

26 września 2014 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka komandytowa

Mogłoby się wydawać rzeczą oczywistą, że skoro szkoła czy przedszkole mogą być prowadzone na przykład przez spółkę z o.o., to nie ma przeszkód by taką placówkę prowadziła również spółka komandytowa. Niestety w praktyce nie okazuje się to takie oczywiste.

 

W ustawie o systemie oświaty wskazane są podmioty, które mogą zakładać i prowadzić szkoły oraz inne placówki oświatowe. Wymienione są tam wyłącznie: jednostki samorządu terytorialnego, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne. Podobnie ustawa ta stanowi, że do zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół oraz innych placówek o takim charakterze uprawnione są osoby prawne i osoby fizyczne. Na pierwszy rzut oka mogłoby się więc wydawać, że spółki komandytowe, które przecież nie są osobami prawnymi, nie mogą zakładać szkół, przedszkoli czy innych placówek oświatowych, ponieważ w katalogu podmiotów do tego uprawnionych nie ma wymienionych ani spółek komandytowych ani spółek osobowych ani jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, do których to kategorii zalicza się spółki komandytowe.

 

Jednak byłoby to myślenie błędne, ponieważ przepisy te należy czytać i interpretować łącznie z Kodeksem cywilnym, który stanowi, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale posiadającymi zdolność prawną (a więc m.in. do spółek komandytowych), stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jeżeli zatem w przepisach mowa jest o osobach prawnych, to o ile nie ma wyraźnego przeciwnego zastrzeżenia, to przepisy te stosuje się również do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ale posiadającymi zdolność prawną, czyli również do spółek komandytowych. Jeżeli zatem do prowadzenia szkół i przedszkoli uprawnione są osoby prawne, to uprawnione są również spółki komandytowe. Co więcej nie ma żadnego uzasadnienia, by odmawiać spółkom komandytowym prawa prowadzenia szkół czy przedszkoli, skoro są do tego uprawnione spółki z o.o. czy akcyjne. Brak jest jakichkolwiek przesłanek, by sądzić, że spółka komandytowa gorzej wywiąże się z zadania prowadzenia placówki oświatowej niż osoba fizyczna, spółka z o.o. czy akcyjna.

 

Niestety z naszego doświadczenia wynika, że gminne wydziały światy zajmujące się rejestracją przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych, a także kuratoria oświaty, błędnie trzymają się dosłownego brzmienia przepisów o systemie oświaty i nie zgadzają się na zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświaty przez spółki osobowe, w tym spółki komandytowe, akceptując podjęcie tej działalności jedynie przez dwa rodzaje spółek, tj. spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej.

 

Paweł Skurzyński, Tomasz Rutkowski

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Paweł Skurzyński

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spółka komandytowa

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl