Powrót do kategorii

Czy zgromadzenie wspólników spółki z o. o. mogą zwołać wspólnicy?


Karolina Kulińska-Polak

Karolina Kulińska-Polak

25 marca 2015 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka z o.o. wspólnicy

Czy zwoływanie zgromadzeń wspólników zależy wyłącznie od zarządu? Dowiedz się, jakie prawa mają w tym zakresie wspólnicy.

 

Zgromadzenie wspólników może mieć postać zgromadzenia zwyczajnego, zwoływanego raz w roku m.in. w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki albo zgromadzenia nadzwyczajnego, zwoływanego w sytuacjach nagłych. Co do zasady, zgromadzenia zwołuje zarząd. Jeśli w spółce zostały powołane rada nadzorcza lub komisja rewizyjna – również te organy będą uprawnione do zwoływania zgromadzeń.

 

Zwołanie zgromadzenia przez wspólników

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgromadzenia mogą zwoływać również wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Wymóg ten może zostać jednak zmieniony umową, która może przyznać prawo zwoływania zgromadzeń każdemu wspólnikowi, bez względu na jego udział w kapitale zakładowym. Żądanie zwołania zgromadzenia należy przedstawić zarządowi na piśmie na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia.

 

Sądowe zwołanie zgromadzenia wspólników

 

W przypadku, gdy zarząd zignoruje żądanie wspólników, istnieje możliwość sądowego zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Sąd jest zobowiązany najpierw wezwać zarząd do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniosku, dopiero po takim wezwaniu może upoważnić wspólników występujących z żądaniem do zwołania zgromadzenia.

 

Uproszczona procedura zwoływania zgromadzenia wspólników

 

Istnieje również możliwość zwołania zgromadzenia z ominięciem wymaganej procedury zawiadamiania wspólników za pomocą listów poleconych lub przesyłek pocztowych, jeśli na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia bądź wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 

Konflikt miedzy wspólnikami może powodować trudności w zwoływaniu zgromadzeń i podejmowaniu uchwał. Bezpodstawne i zbyt częste zwoływanie zgromadzeń przez wspólnika może być uznane za działanie na szkodę spółki, o czym pisaliśmy w artykule Zgromadzenie wspólników – kiedy zwoływać? W takim przypadku, najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który doradzi jak rozwiązać konflikt, aby nie wpłynął negatywnie na wyniki finansowe spółki.

 

Anna Ozimek

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Karolina Kulińska-Polak

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spółka z o.o. wspólnicy

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl