Dominika Widła

  Dominika Widła

  Zapytaj eksperta

  06.06.2018

  Danina solidarnościowa, czyli najnowszy pomysł rządu na podatek dla najbogatszych

  Planowane jest wprowadzenie nowego podatku, nazwanego daniną solidarnościową. Opłacać go będą osoby fizyczne, których roczne dochody przekraczają milion złotych. Pozyskane w ten sposób środki zasilą Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

   

  Skutki wprowadzenia podatku do systemu prawnego

   

  Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, danina solidarnościowa ma być wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. - osoby, które w 2019 r. osiągną dochód przekraczający milion złotych, rozliczą podatek do końca kwietnia 2020 r. Obliczona odpowiednio kwota będzie odprowadzana na rzecz tego samego urzędu skarbowego, w którym podatnik rozlicza podatek dochodowy – jest to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Szacuje się, że obowiązek uiszczenia daniny solidarnościowej dotyczyć będzie ok. 25 tysięcy Polaków, w szczególności wspólników spółek prawa handlowego lub osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (więcej informacji o skutkach wprowadzenia daniny solidarnościowej dla wspólników spółki komandytowej możesz przeczytać w artykule Nowy podatek dla wspólników spółki komandytowej).

   

  Ministerstwo Finansów prognozuje, że wpływy z tego podatku przekraczać będą w każdym kolejnym roku 1,15 mld zł.

   

  Sposób obliczania daniny solidarnościowej

   

  Stawka nowego podatku ustalona została w wysokości 4% od nadwyżki dochodów ponad  kwotę miliona złotych. Pod uwagę brane są środki wskazane w zeznaniach podatkowych na formularzach:

   

  • PIT-36 – opodatkowane skalą podatkową krajowe i zagraniczne dochody z działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia i o dzieło oraz praw majątkowych;
  • PIT-36L – opodatkowane podatkiem liniowym dochody z działalności gospodarczej;
  • PIT-37 – opodatkowane skalą podatkową dochody krajowe z pracy, emerytur, rent, umów zlecenia i o dzieło oraz praw majątkowych;
  • PIT-38 – opodatkowane stawkę 19% dochody z zysków kapitałowych;
  • PIT-40A – opodatkowane skalą podatkową i rozliczane przez organy rentowe i ZUS dochody z rent i emerytur.

   

  Obliczając podstawę daniny należy:

   

  • zsumować przychody ze wskazanych wyżej zeznań podatkowych i pomniejszyć je o koszty podatkowe oraz koszty ZUS;
  • ustalić wysokość nadwyżki powyżej 1 mln zł;
  • obliczyć 4% wyżej ustalonej kwoty.

   

  Przykład

   

  Podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę (PIT-37), posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładana na 2019 r. roczna wysokość przychodów z umowy o pracę wyniesie 1 500 000 zł, pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 1 335 zł oraz ZUS w kwocie 51 758 zł. W 2019 r. dokonane zostanie także umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rozliczone w PIT-38), skutkujące powstaniem przychodu w wysokości 250 000 zł oraz poniesieniem kosztu podatkowego równego 130 000 zł.

   

  Łączny przychód za 2019 r. wskazany w 2020 r. na formularzach PIT-37 i PIT-38 1 750 000 zł

  Łączny koszt podatkowy i koszt ZUS za 2019 r. wskazany w 2020 r. na formularzach PIT-37 i PIT-38

  183 093 zł
  Przychód pomniejszony o koszty i ZUS 1 750 000 zł - 183 093 zł = 1 566 907 zł
  Nadwyżka obliczonego dochodu ponad 1 mln zł 566 907 zł
  Wysokość daniny solidarnościowej za 2019 r. 4% x 566 907 zł = 22 676 zł

   

   

  Jeśli chcesz zweryfikować, czy obowiązek odprowadzania daniny solidarnościowej będzie dotyczył także Ciebie lub chcesz się dowiedzieć się na jej temat więcej - skontaktuj się z nami!

   

  Karolina Kroczak

  Powrót

  Tagi danina solidarnościowa podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Podatki

  Źródło przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej

  Spory podatkowe

  Częściowy zwrot wkładu ze spółki osobowej bez podatku

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi danina solidarnościowa podatki