Powrót do kategorii

Danina solidarnościowa, czyli najnowszy pomysł rządu na podatek dla najbogatszych


Dominika Widła

Dominika Widła

06 czerwca 2018 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi danina solidarnościowa podatki

Planowane jest wprowadzenie nowego podatku, nazwanego daniną solidarnościową. Opłacać go będą osoby fizyczne, których roczne dochody przekraczają milion złotych. Pozyskane w ten sposób środki zasilą Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Skutki wprowadzenia podatku do systemu prawnego

 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, danina solidarnościowa ma być wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. - osoby, które w 2019 r. osiągną dochód przekraczający milion złotych, rozliczą podatek do końca kwietnia 2020 r. Obliczona odpowiednio kwota będzie odprowadzana na rzecz tego samego urzędu skarbowego, w którym podatnik rozlicza podatek dochodowy – jest to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Szacuje się, że obowiązek uiszczenia daniny solidarnościowej dotyczyć będzie ok. 25 tysięcy Polaków, w szczególności wspólników spółek prawa handlowego lub osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (więcej informacji o skutkach wprowadzenia daniny solidarnościowej dla wspólników spółki komandytowej możesz przeczytać w artykule Nowy podatek dla wspólników spółki komandytowej).

 

Ministerstwo Finansów prognozuje, że wpływy z tego podatku przekraczać będą w każdym kolejnym roku 1,15 mld zł.

 

Sposób obliczania daniny solidarnościowej

 

Stawka nowego podatku ustalona została w wysokości 4% od nadwyżki dochodów ponad  kwotę miliona złotych. Pod uwagę brane są środki wskazane w zeznaniach podatkowych na formularzach:

 

  • PIT-36 – opodatkowane skalą podatkową krajowe i zagraniczne dochody z działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia i o dzieło oraz praw majątkowych;
  • PIT-36L – opodatkowane podatkiem liniowym dochody z działalności gospodarczej;
  • PIT-37 – opodatkowane skalą podatkową dochody krajowe z pracy, emerytur, rent, umów zlecenia i o dzieło oraz praw majątkowych;
  • PIT-38 – opodatkowane stawkę 19% dochody z zysków kapitałowych;
  • PIT-40A – opodatkowane skalą podatkową i rozliczane przez organy rentowe i ZUS dochody z rent i emerytur.

 

Obliczając podstawę daniny należy:

 

  • zsumować przychody ze wskazanych wyżej zeznań podatkowych i pomniejszyć je o koszty podatkowe oraz koszty ZUS;
  • ustalić wysokość nadwyżki powyżej 1 mln zł;
  • obliczyć 4% wyżej ustalonej kwoty.

 

Przykład

 

Podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę (PIT-37), posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładana na 2019 r. roczna wysokość przychodów z umowy o pracę wyniesie 1 500 000 zł, pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 1 335 zł oraz ZUS w kwocie 51 758 zł. W 2019 r. dokonane zostanie także umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rozliczone w PIT-38), skutkujące powstaniem przychodu w wysokości 250 000 zł oraz poniesieniem kosztu podatkowego równego 130 000 zł.

 

Łączny przychód za 2019 r. wskazany w 2020 r. na formularzach PIT-37 i PIT-38 

1 750 000 zł

Łączny koszt podatkowy i koszt ZUS za 2019 r. wskazany w 2020 r. na formularzach PIT-37 i PIT-38 

183 093 zł

Przychód pomniejszony o koszty i ZUS

1 750 000 zł - 183 093 zł = 1 566 907 zł

Nadwyżka obliczonego dochodu ponad 1 mln zł

566 907 zł

Wysokość daniny solidarnościowej za 2019 r.

4% x 566 907 zł = 22 676 zł

 

 

Jeśli chcesz zweryfikować, czy obowiązek odprowadzania daniny solidarnościowej będzie dotyczył także Ciebie lub chcesz się dowiedzieć się na jej temat więcej - skontaktuj się z nami!

 

Karolina Kroczak

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Dominika Widła

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi danina solidarnościowa podatki

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl