Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury podziału spółki?

  Czy podział spółki nie może być prostszy? W jakich sytuacjach można skorzystać z uproszczonej procedury przy podziale? Co mogą zrobić wspólnicy by przyśpieszyć proces podziału spółki? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w naszym artykule.

   

  Uproszczona procedura podziału polega na tym, że nie będziesz miał obowiązku dokonywania określonych czynności, takich jak:

   

  • sporządzenie przez zarząd dzielonej spółki oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, będącego załącznikiem do planu podziału,
  • informowanie przez zarząd dzielonej spółki zarządu spółki przejmującej lub nowo powstałej spółki w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w aktywach i pasywach spółki dzielonej, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o podziale.
  • badanie planu podziału przez biegłego rewidenta i wydanie przez niego opinii,
  • powzięcie uchwał przez spółkę dzieloną o dokonaniu podziału.

   

  W zależności od tego jak przebiega proces podziału i kto w nim uczestniczy, można pominąć niektóre z powyższych zdarzeń lub wszystkie.

   

  Pominięcie którejkolwiek z powyższych czynności powoduje oszczędność czasu i pieniędzy.

  Zwłaszcza brak obowiązku zbadania planu podziału przez biegłego rewidenta może się przyczynić do zaoszczędzenia orientacyjnie ok. 6-8 tys. zł (kwoty te są zależne od stawek stosowanych przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów) oraz przyspieszyć proces podziału o ok. 3 tygodnie.

   

  Abyś nie musiał dokonywać czynności z pkt 1 do 3 wystarczająca jest jednomyślna zgoda wszystkich wspólników każdej ze spółek biorących udział w podziale. Zgoda ta powinna przybrać formę uchwały zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (wówczas wystarczy zwykła forma pisemna) lub uchwały walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej (tu niezbędna będzie forma aktu notarialnego).

   

  Współpraca z biegłym może jednak okazać się konieczna, gdy spółką przejmującą albo nowo zawiązaną będzie spółka akcyjna. Zależne jest to od składników majątku jakie spółka przejmująca lub nowo zawiązana otrzyma w związku z podziałem innej spółki.

   

  Jeżeli spółka lub spółki przejmujące posiadają wszystkie udziały lub akcje spółki dzielonej nie ma obowiązku powzięcia uchwały o podziale przez spółkę dzieloną. Przykład: A sp. z o.o. oraz B sp. z o.o. są łącznie 100% udziałowcami w X sp. z o. Spółka X sp. z o.o. jest dzielona na 2 częsci, z których jedna w wyniku podziału trafia do A sp. z o.o., a druga do B sp. z o.o. W takim przypadku nie ma konieczności aby spółka X sp. z o.o. podejmowała uchwałę o podziale. Jeśli dodatkowo spółki A sp. z o.o., B sp. z o.o. oraz X sp. z o.o. wyrażą zgodę podział może się odbyć również bez czynności wskazanych powyżej w pkt 1-3.

   

  Jak widać istnieje możliwość uproszczenia procedury podziału spółki. Istotnym elementem jest zgoda wszystkich wspólników spółek biorących udział w podziale. Pozwoli to szybciej zakończyć proces transformacji spółek i korzystać z zalet spółki powstałej z połączenia.

   

  Franciszek Horała, Witold Chmarzyński

  Powrót

  Tagi podział spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Podział spółki - jak wygląda procedura?

  Przekształcenia spółek

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury połączenia spółek?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Karolina Kulińska-Polak

  Radca prawny

  tel.: 61 8 618 000

  k.kulinska@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi podział spółki