Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury połączenia spółek?

  Czy połączenie spółek nie może być prostsze? W jakich sytuacjach można skorzystać z uproszczonej procedury przy połączeniu? Co mogą zrobić wspólnicy by przyśpieszyć proces połączenia spółek?

  Uproszczona procedura połączenia polega na tym, że nie ma obowiązku dokonywania określonych czynności, takich jak:

   

  • Sporządzenie przez zarządy łączących się spółek sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, będącego częścią planu połączenia.
  • Informowanie się wzajemnie przez zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w aktywach i pasywach ich spółek, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu.
  • Badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta i wydanie przez niego opinii.

   

  Te czynności, a zwłaszcza ostatni punkt, czyli brak obowiązku zbadania planu połączenia przez biegłego rewidenta znacznie oszczędzi czas i pieniądze, należy pamiętać, że biegłego wyznacza sąd na wniosek spółki, co może potrwać, a na samo sporządzenie opinii biegły ma dwa miesiące. Biegły to także dodatkowe koszty, które należy ponieść w związku z połączeniem spółek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedną z łączących się spółek jest spółka akcyjna, w której występują wkłady niepieniężne, wtedy biegły musi zbadać sprawozdanie zarządu spółki zawierające wycenę tych wkładów.

   

  Z takich ułatwień skorzystać można w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili na nie zgodę. Zgoda ta powinna zostać wyrażona w formie przyjętej dla podejmowania uchwał przez wspólników, czyli poprzez głosowanie na zgromadzeniu wspólników.

   

  Inny tryb uproszczony przewidziany został dla łączących się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne, a ich liczba we wszystkich łączących się spółkach nie przekracza dziesięciu osób i żaden ze wspólników nie zgłosił sprzeciwu. Wtedy nie wymaga się od łączących się spółek by:

   

  • Plan połączenia został ogłoszony, co najmniej miesiąc przed zgromadzeniem wspólników, mającym podjąć uchwałę o połączeniu.
  • Plan połączenia został zbadany przez biegłego rewident.
  • Poinformowały wspólników o zamiarze połączenia się z inną spółką.

   

  Jak widzicie istnieje możliwość uproszczenia procedury łączenia się spółek, wystarczy jedynie zgoda wszystkich wspólników lub by łączyły się niewielkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwoli to wam szybciej zakończyć proces transformacji spółek i korzystać z zalet spółki powstałej z połączenia.

   

  Franciszek Horała

  Powrót

  Tagi połączenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury podziału spółki?

  Przekształcenia spółek

  Połączenie spółek - jak długo to trwa?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi połączenie