Powrót do kategorii

Klauzula obejścia prawa a podatek VAT


Wojciech Czernik

Wojciech Czernik

12 stycznia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi kontrola spory podatkowe

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która została zawarta w Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania do podatku od towarów i usług. Jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej w ustawie o VAT  pojawił się przepis, który wprowadza klauzulę obejścia prawa podatkowego również w zakresie podatku VAT.

 

Klauzula obejścia prawa według ustawy o VAT

 

Ustawodawca w art. 5 ustawy o VAT wymienia czynności podlegające opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie w lipcu 2015 r. wskazano, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

 

Zgodnie z zapisami klauzuli obejścia prawa zawartej w ustawie o VAT, w przypadku wystąpienia nadużycia prawa, dokonane wcześniej czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby jeżeli czynności te nie zostały dokonane. Natomiast przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, która miała na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem przepisów ustawy o VAT.

 

Klauzula obejścia prawa w praktyce sądów administracyjnych

 

Klauzula nadużycia prawa w podatku VAT była już w praktyce stosowana przez sądy administracyjne przed wejściem w życie omawianej zmiany, na podstawie wypracowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Jako przykład można wskazać polską spółkę, która wraz z kontrahentem cypryjskim (spółką powiązaną) zamierzała organizować aukcje internetowe dla polskich nabywców i w tym celu  spółki podzieliły się czynnościami jakie miały świadczyć w celu realizacji aukcji. Za wykonane przez siebie usługi spółka polska planowała nie obciążać spółki cypryjskiej polskim VAT-em, twierdząc, iż zgodnie z zasadą ogólną miejscem opodatkowania ww. usług jest miejsce gdzie usługobiorca ma siedzibę, czyli Cypr. Organ podatkowy stwierdził, iż spółka cypryjska za pośrednictwem spółki polskiej wykonuje w Polsce działalność gospodarczą i tym samym posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski. W związku z powyższym usługi świadczone przez spółkę polską powinny być opodatkowane w Polsce.

 

Stanowisko organu podatkowego potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny który uznał, że podział pomiędzy poszczególne spółki był podziałem sztucznym i miał na celu jedynie uzyskanie korzyści podatkowych, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem przepisów unijnych (orzeczenie NSA z dnia 11 września 2015 r. , sygn. I FSK 578/15).

 

Planowanie transakcji

 

Najskuteczniejszą metodą zminimalizowania ryzyka zastosowania przez organy podatkowe klauzuli obejścia prawa w zakresie podatku VAT jest zaplanowanie w odpowiedni sposób danej transakcji przed jej przeprowadzeniem. Często istnieje kilka alternatywnych modeli umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, które jednak w sposób znaczny różnią się od siebie w kontekście skutków podatkowych i ryzyka zastosowania przez organy podatkowe klauzuli obejścia prawa podatkowego.

 

Należy jednocześnie pamiętać, że obok, tzw. małej klauzuli obejścia prawa podatkowego zawartej w ustawie o VAT, funkcjonuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, o której piszemy więcej w artykule Jak działa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Czernik

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi kontrola spory podatkowe

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl