Tomasz Bojkowski

  Tomasz Bojkowski

  Zapytaj eksperta

  12.06.2015

  Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

  Niezłożenie sprawozdania finansowego wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z Krajowym Rejestrem Przedsiębiorców (KRS) oraz z Urzędem Skarbowym. Jak się okazuje, ustawodawca zamiast wprowadzać zmiany w przepisach dotyczących złożenia sprawozdania finansowego spółek osobowych, które budzą wiele wątpliwości, nakłada nowe sankcje na podatników, którzy nie wywiążą się ze swoich obowiązków.

   

  Obowiązki podatnika

   

  Jednym z obowiązków sprawozdawczych podatnika jest przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego (o obowiązkach związanych z KRS pisaliśmy w artykułach: Sprawozdanie finansowe spółki - brak obowiązku sporządenia zgłoś do KRS oraz Sprawozdanie finansowe - jakie konsekwencje może powodować jego niezłożenie do KRS).

   

  Powyższy obowiązek wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o CIT. Odnosi się do tego również ustawa o rachunkowości, która wyjaśnia kto i w jakim terminie zobowiązany jest do przygotowania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

   

  W związku z przepisami zawartymi w ustawie o PIT należy zauważyć, że ustawa o rachunkowości wymienia m.in. osoby fizyczne, spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości są to odrębne względem siebie jednostki. Z podziału tego wynika, że księgi rachunkowe prowadzi albo osoba fizyczna, albo spółka osobowa prawa handlowego, czasem spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska. Obowiązek sporządzania oraz składania sprawozdania finansowego nałożony jest zatem na podmioty, za pomocą których osoby fizyczne mogą prowadzić działalność, czyli m.in. na spółki osobowe.

   

  Odrębne traktowanie spółki osobowej i jej wspólników

   

  Ustawa o PIT nie uznaje za podatników spółek osobowych prawa handlowego. Podatnikami podatku dochodowego są jej wspólnicy. W ustawie o rachunkowości podmioty te traktowane są jednak odrębnie.

  Oznacza to, że w związku z przytoczonymi przepisami, na gruncie ustawy o PIT osoby fizyczne, które uzyskują przychody z działalności prowadzonej w formie spółki osobowej prawa handlowego lub spółki cywilnej mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spółki.

   

  Sankcja za niedopełnienie obowiązku

   

  1 stycznia 2015 r. wprowadzono  do Kodeksu Karnego Skarbowego nowy art. 80b, który wskazuje, że ten Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

   

  W przypadku osób prawnych nie ma żadnych wątpliwości, że to one składają w swoim imieniu sprawozdanie finansowe. Możemy mieć jednak zastrzeżenia co do podstaw takiego obowiązku w przypadku osób fizycznych i spółek osobowych, za pomocą których prowadzą one działalność.

   

  W par. 4 ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych określono reguły właściwości organów. Czy takie uregulowanie daje podstawę do ukarania wspólnika, który nie złoży sprawozdania finansowego spółki?

   

  Eksperci PragmatIQ zwracają uwagę, że odpowiedzialność karna skarbowa obejmuje tylko te przepisy, których wyjaśnienie treści wymaga precyzji na gruncie przepisów prawa podatkowego.

   

  Tomasz Bojkowski

  Dominika Widła

  Tagi spółka jawna spółka komandytowa spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Komandytowa

  Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Spółka komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka jawna spółka komandytowa spółka z o.o.