Powrót do kategorii

Odpowiedzialność członków zarządu i prokurenta za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.


Wojciech Czernik

Wojciech Czernik

20 października 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi odpowiedzialność zarządu podatki

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zaległości podatkowe w przeciwieństwo do prokurentów, którzy takiej odpowiedzialności nie ponoszą.

 

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub w części bezskuteczna członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o. całym swoim majątkiem. Istnieje możliwość uniknięcia odpowiedzialności jeżeli członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, czy też niezgłoszenie wniosku o upadłość nastąpiło bez jego winy. Jednak ciężar udowodnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu. Przesłanki umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki są zbliżone do tych określonych w kodeksie spółek handlowych, o czym szerzej piszemy w artykule Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - odpowiedzialność wspólników i członków zarządu.

 

Procedura ponoszenia odpowiedzialności przez członka zarządu

 

Decyzja podatkowa określająca lub ustalająca Spółce zobowiązanie podatkowe nie może być podstawą do egzekwowania zaległości podatkowej od członka zarządu. Organ podatkowy w celu dochodzenia zapłaty podatku od członka zarządu musi wszcząć najpierw wobec niego odrębne postępowanie podatkowe, które powinno zakończyć się wydaniem decyzji. Dopiero ostateczna decyzja podatkowa wydana na członka zarządu może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego z jego majątku.

 

Zakres czasowy odpowiedzialności członka zarządu

 

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje jedynie okres, w którym pełnili swoje obowiązki we władzach spółki. W związku z powyższym w celu ustalenia odpowiedzialności organ podatkowy powinien ustalić datę powstania zaległości podatkowej oraz składu zarządu w tej dacie.

 

Jednak należy pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych  osoba, która faktycznie wykonuje obowiązki członka zarządu, pomimo formalnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji może ponieść odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki.

 

Odpowiedzialność podatkowa prokurenta

 

Prokurent w przeciwieństwie do członka zarządu nie został wymieniony w przepisach Ordynacji podatkowej jako osoba odpowiadająca za zaległości podatkowe spółki. W związku z powyższym, jeżeli egzekucja zaległości podatkowej w stosunku do spółki okaże się nieskuteczna organ podatkowy nie będzie mógł egzekwować zobowiązania podatkowego od prokurenta.

 

Wojciech Czernik

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Czernik

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi odpowiedzialność zarządu podatki

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl