Powrót do kategorii

Powiernik komandytariuszem


Wojciech Czernik

Wojciech Czernik

26 listopada 2015 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi komandytariusz podatki

Wspólnicy spółki komandytowej są ujawniani w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Jednak jest sposób żeby osiągać przychody i opodatkowywać je jak komandytariusz, jednocześnie pozostając całkowicie anonimowym.

 

Instytucja powiernika

 

W obrocie gospodarczym dopuszcza się działanie osób fizycznych jak i prawnych przez przedstawiciela. Dokonuje on w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawnych. Jednak możliwe jest również zawarcie umowy powiernictwa. Przewiduje ona działanie tzw. powiernika, który na zewnątrz działa jako samodzielny podmiot prawa, jednak z mocy wewnętrznego porozumienia z inną osobą (powierzającym), na rzecz której działa, nie występuje we własnym interesie.

 

Powiernik jako wspólnik w spółce komandytowej

 

Instytucja powiernika daje możliwość zawarcia umowy pomiędzy powiernikiem a powierzającym, na podstawie której powiernik występować będzie w aktach KRS jako komandytariusz, natomiast powierzający będzie rzeczywistym podmiotem praw i obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce.

 

Skutki podatkowe

 

W przypadku zawarcia umowy zlecenia powierniczego skutki podatkowe związane z działaniami wykonywanymi przez powiernika są analogiczne do tych jakie wystąpiłyby gdyby czynności tej dokonał powierzający. W związku z tym na gruncie podatku dochodowego dopuszczalne staje się traktowanie powierzających jak wspólników, mimo że prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa w spółce formalnie przysługują powiernikowi. Powiernik nie uzyska bowiem przychodu podatkowego z tytułu udziału w takiej spółce. W konsekwencji podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodów wypracowanych przez spółkę komandytową jest powierzający.  To na nim ciąży obowiązek rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej przypadającego formalnie na powiernika.

 

Wykorzystanie instytucji powiernika w strukturze spółki komandytowej może okazać się ciekawą koncepcją prawno-podatkową w szczególności dla podmiotów, które nie chcą się ujawniać w KRS lub być kojarzone z daną spółką.  Jednocześnie jest to ciekawa alternatywa dla spółki cichej, o której szerzej piszemy w artykule Funkcjonowanie i opodatkowanie wspólników spółki cichej.

 

Jeżeli zastanawiasz się jaka forma biznesu będzie dla Ciebie najkorzystniejsza lub masz inne pytania w zakresie prawa spółek lub podatków skontaktuj się z ekspertami Kancelarii PragmatIQ.

 

Wojciech Czernik

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Czernik

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi komandytariusz podatki

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl