Powrót do kategorii

Pozbawienie wspólnika dywidendy – jak z tym walczyć?


Martyna Kunke

Martyna Kunke

04 kwietnia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spory wspólników zysk

Ze względu na to, że o przeznaczeniu zysku wypracowanego przez spółkę postanawia zgromadzenie wspólników, głosy większościowych wspólników mogą zadecydować o zatrzymaniu zysku w spółce wbrew woli wspólników mniejszościowych. W tej sytuacji wspólnik mniejszościowy może zostać pozbawiony prawa do dywidendy wbrew swojej woli.

 

Wspólnicy pozbawiają Cię udziału w zysku? Zaskarż uchwałę!

 

Taktyką, którą często stosują większościowi wspólnicy, jest podejmowanie uchwał o przekazaniu wypracowanego przez spółkę zysku na kapitał zapasowy. Uchwałę, na mocy której wspólnik został pozbawiony prawa do dywidendy można jednak zaskarżyć. Zaskarżenie uchwały pozbawiającej wspólnika prawa do zysku jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy wspólnicy co roku przekazują zysk na kapitał zapasowy, a kondycja finansowa spółki pozwala na wypłatę dywidendy.

 

Jednakże pomimo uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały w przedmiocie pozostawienia zysku w spółce, zgromadzenie wspólników nie może zostać zobowiązane do podjęcia uchwały o przeciwnej treści. W praktyce może to oznaczać, że w miejsce uchylonej uchwały zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o takiej samej treści.

 

Pozbawianie wspólnika dywidendy jako przesłanka do rozwiązania spółki

 

Z orzecznictwa sądów wynika, że notoryczne pozbawianie wspólnika dywidendy może stanowić przesłankę do rozwiązania spółki. Podstawowym celem spółki jest bowiem przynoszenie jej wspólnikom zysku w postaci dywidendy. Rozwiązanie spółki należy jednak traktować jako ostateczny środek zakończenia konfliktu w spółce (więcej na ten temat piszemy w artykule Rozwiązanie sp. z o.o. przez sąd – jedna z alternatyw czy ostateczność?).

 

Martyna Kunke

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Martyna Kunke

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spory wspólników zysk

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl