Powrót do kategorii

Spółka cywilna a spółka komandytowa - porównanie


Magdalena Bobowicz

Magdalena Bobowicz

24 czerwca 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi porównanie spółka cywilna spółka komandytowa

Prowadzisz spółkę cywilną i myślisz o zmianie formy prowadzenia działalności? Słyszałeś o zaletach spółki komandytowej i zastanawiasz się, czy nie byłaby odpowiednim wyborem także dla Ciebie? Upewnij się, czym tak naprawdę różni się spółka cywilna od spółki komandytowej!

 

Lp.

Porównywany element

Spółka komandytowa

Spółka cywilna

1.             

charakter prawny

spółka prawa handlowego

umowa między przedsiębiorcami

2.             

rejestr przedsiębiorców

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

3.

podmiotowość prawna

sama spółka jest podmiotem praw i obowiązków; może zatem posiadać własny majątek, zaciągać własne zobowiązania (np. kredyty), zawierać we własnym imieniu inne umowy; może być też beneficjentem decyzji administracyjnych

spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem prawnym; to de facto wspólnicy zaciągają zobowiązania (np. kredyty) i zawierają umowy; wspólnicy są też beneficjentami decyzji administracyjnych

4.             

majątek spółki

wkłady wniesione do spółki stają się jej własnością

majątek jest współwłasnością wspólników

5.             

regulacja prawna

dosyć szczegółowa i precyzyjna

mało szczegółowa, budząca wiele praktycznych wątpliwości

6.             

obowiązkowe elementy nazwy (firmy) spółki

oznaczenie komplementariuszy oraz dopisek spółka komandytowa (sp. k.)

oznaczenie wspólników oraz dopisek spółka cywilna (s.c.)

7.

forma umowy spółki

akt notarialny; istnieje też możliwość zawarcia umowy spółki przez Internet bez udziału notariusza

co do zasady – zwykła forma pisemna

8.             

koszty założenia spółki

koszty aktu notarialnego (chyba że spółka zakładana jest przez Internet), koszty rejestracji spółki w KRS i podatek PCC od wniesionych wkładów

wyłącznie podatek PCC od wniesionych wkładów

9.

wspólnicy

komplementariusze i komandytariusze

wspólnicy (brak wyodrębnionych kategorii)

10.

odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości sumy 

komandytowej (a jeżeli wniosą wkład na pokrycie sumy komandytowej, to są zwolnieni z odpowiedzialności);  ewentualna egzekucja długów spółki odbywa się w pierwszej kolejności z majątku spółki, a dopiero jeśli ta okaże się bezskuteczna – z majątku komplementariusza

wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym majątkiem osobistym; ewentualna egzekucja długów spółki odbywa się od razu z majątku prywatnego wspólników

11.          

zbywalność „udziału”

możliwe tylko, gdy umowa spółki to przewiduje, konieczna zgoda pozostałych wspólników, możliwe zbycie tylko całego ogółu praw i obowiązków („udziału”) w spółce (nie ma możliwości jego rozszczepienia na części)

wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku

12.

minimalna wartość wkładów do spółki

brak określonego minimum

brak określonego minimum

13.          

anonimowość wspólnika

brak (zarówno komplementariusze i komandytariusze wymienieni są w odpisie z KRS)

brak (wspólnicy wymienieni w firmie spółki oraz w CEiDG)

14.          

reprezentowanie spółki

brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze

brak zarządu, spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy

15.          

istnienie organu zbierającego wspólników

brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach (posiedzeniach)

brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach (posiedzeniach)

16.          

możliwość powołania rady nadzorczej

nie

nie

17.          

forma uchwał wspólników

pisemna lub nawet ustna

pisemna lub nawet ustna

18.          

szczególne obowiązki przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego

brak

brak

19.          

swoboda dysponowania zyskiem spółki

całkowita

całkowita

20.          

wymogi obniżenia wkładu

wystarczy zmiana umowy spółki i rejestracja zmiany w KRS

wystarczy zmiana umowy spółki

21.          

możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika

przysługuje komplementariuszom i komandytariuszom

przysługuje wspólnikom

22.          

możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika

tak

tak

23.          

możliwość rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu na wniosek wspólnika

tak

tak

24.          

skutki śmierci wspólnika

co do zasady śmierć komandytariusza nie powoduje rozwiązania spółki, a śmierć komplementariusza powoduje rozwiązanie spółki

co do zasady śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki

25.          

dziedziczenie ogółu praw i obowiązków (OPIO)

spadkobiercy wstępują  do spółki w miejsce  zmarłego komandytariusza, a jeśli umowa spółki tak stanowi, także w miejsce zmarłego komplementariusza

 

w umowie spółki można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki w jego miejsce

26.

księgowość

pełna księgowość

księga przychodów i rozchodów; pełna księgowość, jeżeli przychód spółki w poprzednim roku przekroczy 1.200.000 EUR

27.          

opodatkowanie podatkiem dochodowym

opodatkowanie tylko na poziomie wspólników

 

opodatkowanie tylko na poziomie wspólników

 

 

Więcej na temat spółki cywilnej przeczytasz w naszym artykule Spółka cywilna – zalety i wady, natomiast na temat spółki komandytowej w artykule Co to jest spółka komandytowa?

 

Magdalena Bobowicz

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Magdalena Bobowicz

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi porównanie spółka cywilna spółka komandytowa

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl