Powrót do kategorii

Sprzedaż po cenie niższej niż rynkowa – skutki podatkowe


Wojciech Czernik

Wojciech Czernik

27 kwietnia 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi podatki

W życiu gospodarczym nie rzadko zdarza nabyć towary lub usługi po cenie niższej niż rynkowa. Sukces negocjacyjny lub dobra wola sprzedawcy może jednak przysporzyć nabywcy problemów. Zdaniem organów podatkowych, nabycie towaru, praw majątkowych, usług po cenie niższej niż rynkowa może generować przychód z nieodpłatnych świadczeń.

 

Definicja nieodpłatnego świadczenia

 

Nieodpłatne świadczenia to wszelkiego rodzaju świadczenia, które są dokonywane bez pobierania jakiejkolwiek odpłatności. Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Przykładowo, umowa sprzedaży ma charakter wzajemny (oba podmioty są zobowiązane wobec siebie do spełnienie świadczenia), więc nabycie po cenie niższej niż rynkowa nie powinno stanowić przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Odmienne stanowisko mają jednak organy podatkowe.

 

Organy podatkowe a nieodpłatne świadczenie

 

W opinii organów podatkowych, nabycie towaru, praw majątkowych, usługi po cenie niższej niż rynkowa może generować przychód z nieodpłatnych świadczeń (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 maja 2016 r., sygn. IPPB2/4511-227/16-2/MK1). Zgodnie ze stanowiskiem organów, w przypadku gdy cena nabywanego dobra jest określona poniżej wartości rynkowej, po stronie nabywcy powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo odpłatnego świadczenia, stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową, a odpłatnością poniesioną przez nabywcę na ich nabycie.

 

Odmienne stanowisko NSA

 

Z drugiej strony sądy administracyjne są odmiennego zdania. W opinii sądów (np. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. II FSK 585/14) upatrywanie w samym odstępstwie od ceny rynkowej okoliczności wskazujących na uzyskania nieodpłatnego świadczenia i to świadczenia w naturze, nie ma podstaw. Co więcej NSA wskazuje, że wątpliwe jest stanowisko jakoby nabycie rzeczy po korzystnej cenie, odbiegającej od cen rynkowych, samo przez się oznaczało uzyskanie przychodu.

 

Wprost z przepisów wynika jedynie możliwość oszacowania dochodu sprzedającego, w przypadku gdy cena sprzedaży, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej lub w przypadku gdy umowa zostanie zawarta między podmiotami powiązanymi.

 

Rację należy przyznać NSA. Nabycie danego dobra na korzystnych warunkach nie może automatycznie generować przychodu z częściowo nieodpłatnego świadczenia. Mając jednak na uwadze pojawiające się negatywne interpretacje organów podatkowych, warto dobrze przygotować pod kątem podatkowych planowane transakcje.

 

Marcin Szuflak

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Czernik

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi podatki

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl