Powrót do kategorii

Wystawienie pustej faktury a możliwość dokonania jej korekty


Wojciech Czernik

Wojciech Czernik

30 maja 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi VAT

Wystawienie pustej faktury powoduje negatywne konsekwencje w podatku VAT u wystawcy i odbiorcy faktury. Czy jest możliwe dokonanie korekty wystawionej pustej faktury?

 

Co to jest „pusta faktura”

 

„Pusta faktura” to faktura wystawiona przez podatnika VAT, która jest sprzeczna ze stanem faktycznym. Tak wystawiona faktura nie odnosi się do ewentualnego błędu wystawcy, ale dotyczy czynności opodatkowanych, które nie miały miejsca w rzeczywistości.

 

Obowiązek wystawcy i brak prawa do odliczenia u odbiorcy pustej faktury

 

Wystawca pustej faktury, w której wykaże kwotę podatku jest zobowiązany do jej zapłaty. Z drugiej strony nabywca fikcyjnego towaru lub usługi nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w pustej fakturze.

 

Brak możliwości korekty faktury

 

Dodatkowo, wystawienie pustej faktury z zamiarem uszczuplenia budżetu skarbu państwa wiąże się z brakiem możliwości korekty tej faktury. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem NSA (wyrok NSA z dnia 24 maja 2016 r., sygn. I FSK 2015/14), przepisy dopuszczające możliwość korekty faktury nie obejmują przypadków pustych faktur wystawionych w sposób świadomy w celu niezgodnych z prawem korzyści podatkowych.

 

Świadome wystawienie pustej faktury, z zamiarem obniżenia podatku VAT należnego u odbiorcy uniemożliwia dokonanej jej korekty.

 

W związku z powyższym, w praktyce prawo do skorygowania pustej faktury może przysługiwać wyłącznie podmiotom działającym w dobrej wierze, które wystawiły fakturę na skutek błędu lub przez pomyłkę.

 

Marcin Szuflak

 

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Czernik

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi VAT

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl