Powrót do kategorii

Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników


Martyna Kunke

Martyna Kunke

06 kwietnia 2017 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały

Wspólnik, który nie zgadza się z uchwałą podjętą przez zgromadzenie wspólników ma możliwość jej zaskarżenia. O tym kto i w jakich okolicznościach może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników przeczytasz w naszym wpisie.

 

Stwierdzenie nieważności a uchylenie uchwały

 

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa powództwa służące zaskarżaniu uchwał zgromadzenia wspólników – powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały oraz powództwo o uchylenie uchwały. Wybór konkretnego powództwa zależy od tego jakie uchybienia można zarzucić uchwale zgromadzenia wspólników.

 

Jeśli uchwała jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami, a jednocześnie godzi w interes wspólnika, może zostać zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie uchwały.

 

Uchwała zgromadzenia wspólników sprzeczna z ustawą podlega natomiast zaskarżeniu w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy możesz zaskarżyć uchwałę podjętą w Twojej spółce, PRZEKLIKAJ NASZ TEST!

Pobierz

 

Kto może zaskarżyć uchwałę?

 

Podmioty, które są uprawnione do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyraźnie wskazane w Kodeksie spółek handlowych. Należą do nich:

  • zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
  • wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
  • wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników,
  • wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu wspólników w przypadku, gdy zgromadzenie zostało zwołane w sposób wadliwy lub podjęta została uchwała nieobjęta porządkiem obrad,
  • w przypadku pisemnego głosowania – wspólnik, którego pominięto przy głosowaniu albo który nie wyraził zgody na głosowanie pisemne.

 

Zaskarżasz uchwałę? Pamiętaj o terminach!

 

Możliwość zaskarżenia uchwały jest ograniczona terminem. Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

 

Termin na wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały jest natomiast dłuższy i wynosi sześć miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia podjęcia uchwały.

 

 

Martyna Kunke

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Martyna Kunke

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl