Powrót do kategorii

Zmiany w CIT od 2019 r. – dla kogo obniżona stawka 9%?


Dominika Widła

Dominika Widła

21 września 2018 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi doradztwo podatkowe nowelizacja podatki

Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Nie każdy podatnik będzie miał jednak możliwość skorzystania z niej - konieczne będzie bowiem spełnienie dodatkowych wymogów, nieprzewidzianych w dotychczasowych regulacjach.

 

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie będzie miała zastosowanie do dochodów za 2018!

 

Warunki do spełnienia

 

Podatnicy chcący skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT powinni dokładnie zweryfikować, czy w ich przypadku faktycznie istnieje taka możliwość. W projekcie został bowiem wskazany szereg dodatkowych warunków, które ograniczają krąg podmiotów uprawnionych do stosowania preferencyjnej stawki CIT.

 

Stawka 9% przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika (przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR), którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln EUR – wartość ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł. Aby skorzystać z 9% CIT limit 1,2 mln EUR przychodów nie może być więc przekroczony w poprzednim i bieżącym roku podatkowym.

 

Kolejne ograniczenie związane jest z udziałem dochodu w przychodach osiągniętych przez podatnika w roku poprzedzającym rok, w którym chce skorzystać ze stawki 9%. Udział ten nie może być wyższy niż 33%. Należy więc weryfikować nie tylko omówioną wyżej wartość osiągniętych przychodów, ale także to, czy koszty podatkowe stanowiły w poprzednim roku podatkowym co najmniej 67% przychodów.

 

W projekcie przewidziano pewne ułatwienia dla nowych podmiotów – w celu  zastosowania stawki 9% w pierwszym roku działalności wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR.

 

Kto nie skorzysta z 9% CIT?

 

Niekiedy jednak spełnienie wskazanych wyżej warunków mimo wszystko nie pozwoli na opodatkowanie według nowej stawki.

 

Z możliwości skorzystania ze stawki 9% CIT wyłączone są przede wszystkim podatkowe grupy kapitałowe. Poza tym, nowa stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż „zyski kapitałowe” – przykładowo więc przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych lub ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych czy dywidendy będą nadal opodatkowane stawką w wysokości 19%.

 

Poza tym, stawka 9% nie może być stosowana w przypadku spółek dzielonych, a także podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR, a także w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Te ograniczenia dotyczą jednak wyłącznie roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład, oraz roku kolejnego.

 

Kto może stracić na wprowadzeniu stawki 9%?

 

Mimo znacznego obniżenia stawki podatku niektórzy podatnicy mogą stracić na wprowadzanej zmianie. Dotyczy to między innymi podatników CIT, których dochody pochodzą przede wszystkim ze źródła „zyski kapitałowe”. Spółki mające udziały w zyskach osób prawnych, które korzystały ze stawki 15%, ze względu na omówione wyżej wyłączenie, nie będą mogły wybrać opodatkowania 9% od przychodów z „zysków kapitałowych”.

 

Poza tym do skorzystania ze stawki 15% wystarczyło zasadniczo, aby przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln EUR.  Stawka 15% zostaje jednak usunięta, a do opodatkowania stawką 9% konieczne jest nieprzekroczenie tego limitu nie tylko w poprzednim, ale również w bieżącym roku podatkowym. Może więc zaistnieć sytuacja, że podatnik, którego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły limitu 1,2 mln EUR, ale w bieżącym roku podatkowym już tak, będzie zmuszony do opodatkowania dochodów według podstawowej stawki 19%.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych zmianach podatkowych oraz jak mogą one wpłynąć na prowadzoną przez Ciebie działalność – skontaktuj się z nami!

 

Karolina Kroczak

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Dominika Widła

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi doradztwo podatkowe nowelizacja podatki

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl