Powrót do kategorii

Zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych od stycznia 2017 r.


Karolina Kulińska-Polak

Karolina Kulińska-Polak

12 grudnia 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi spółka akcyjna spółka z o.o.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych. Planowane zmiany dotyczą między innymi uprawnień wspólników mniejszościowych, o czym piszemy w artykule Korzystne zmiany dla wspólników mniejszościowych od stycznia 2017 r., a także zasad wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych, elementów dokumentu akcji, prokury i innych zagadnień.

 

Prokura łączna niewłaściwa

 

W odpowiedzi na potrzeby praktyki obrotu gospodarczego planowana jest zmiana przepisów kodeksu cywilnego polegająca na wprowadzeniu możliwości ustanowienie prokury łącznej niewłaściwej, czyli ograniczenia prokurenta w ten sposób, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Prokura łączna niewłaściwa, mimo kontrowersji co do jej dopuszczalności, była powszechnie wykorzystywana w obrocie do czasu uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r., sygn. III CZP 34/14 zakazującej ustanawiania takiej prokury.

 

Sprzeczność interesów członka zarządu z interesami spółki

Planowane zmiany dotyczące brzmienia art. 209 i 377 KSH nakładają na członka zarządu obowiązek ujawnienia przy rozstrzyganiu sprawy sprzeczności interesów spółki z o.o. lub akcyjnej z interesami członka zarządu lub osób mu bliskich. Ponadto, tak jak dotychczas, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy.

 

Brak pieczęci na dokumencie akcji

 

Zgodnie z projektem planowane jest usunięcie obowiązku opatrywania dokumentów akcji pieczęcią spółki. Obecnie pieczęć spółki należy do obligatoryjnych elementów akcji, a jej brak powoduje nieważność akcji. Wskazana zmiana podyktowana jest przekonaniem, że opatrzenie akcji pieczęcią nie powoduje podniesienia wiarygodności akcji, zatem jest to wymóg zbędny.

 

Zasady wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych

 

Projektowane zmiany art. 348 KSH służą przede wszystkim uporządkowaniu zasad i trybu wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych. Istotne znaczenie mają zmiany w zakresie wypłaty dywidendy w spółkach publicznych. Projekt zakłada, że dzień dywidendy w spółkach publicznych może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Z kolei termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

 

Zmiany związane z przekształceniem przedsiębiorcy

 

W projekcie przewidziano zmiany związane z informowaniem przez sąd rejestrowy organu ewidencyjnego o dokonanym przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego. Przede wszystkim sąd nie będzie już zobowiązany do przesłania takiej informacji w formie papierowej, bowiem jak wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej informacje te przekazywane są w postaci elektronicznej.

 

Przebieg prac ustawodawczych nad projektem ustawy można śledzić pod adresem na stronie internetowej Sejmu

 

Karolina Kulińska

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Karolina Kulińska-Polak

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi spółka akcyjna spółka z o.o.

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl