Powrót do kategorii

Częściowe zwolnienie w CIT dla FIZ


Wojciech Kaptur

Wojciech Kaptur

15 listopada 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi doradztwo podatkowe optymalizacja podatkowa podatki
Częściowe zwolnienie w CIT dla FIZ

O planowanym opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) pisaliśmy w artykule Koniec zwolnienia w CIT dla FIZ?

 

14 listopada 2016 r. na wieczornym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zostały ogłoszone poprawki do ustawy wprowadzającej opodatkowanie FIZ.

 

Zwolnienie podmiotowe wyłącznie dla FIO i SFIO

 

Wprowadzone poprawki co prawda przewidują utrzymanie dotychczasowych zwolnień podmiotowych, ale tylko w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), za wyjątkiem tych, które stosują zasady i ograniczenia określone dla FIZ.

 

FIZ częściowo zwolniony z CIT

 

Dochody (przychody) FIZ lub SFIO (stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych) będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego, jednak z pewnymi wyłączeniami.

 

Wyłączenia te zostały wprowadzone w celu ograniczenia wykorzystywania FIZ w strukturach optymalizacyjnych i dotyczą dochodów FIZ, które pozostają w związku ze spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które w państwie, w którym mają siedzibę lub zarząd, nie są traktowane jako osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

 

Zwolnione z CIT nie będą zatem dochody (przychody) FIZ z udziału w tych spółkach, z odsetek od udzielonych im pożyczek, odsetek od udziału kapitałowego, odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych przez te spółki oraz ze zbycia tych papierów, czy też darowizn, nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez powyższe spółki.

 

Instytucje wspólnego inwestowania

 

Podmiotowo zwolnione będą również instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą w państwie członkowskim UE lub EOG o ile przedmiotem ich działalności będzie zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych wyłącznie w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa oraz jeśli nie prowadzą swojej działalności w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego.

 

W przeciwnym razie zwolnienie z opodatkowania ich dochodów będzie warunkowane w taki sam sposób jak w przypadku FIZ.

 

Zmiany już od 1 stycznia 2017 r.

 

Jak wskazywaliśmy w poruszanym we wstępie artykule, proponowane zmiany w CIT mają obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

 

W przeciągu kilkunastu dni dowiemy się więc, w jakim ostatecznie kształcie zostanie wprowadzone zwolnienie przedmiotowe, o czym na bieżąco będziemy informować.

 

 

Maria Ratajczyk,
Dominika Widła

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Kaptur

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi doradztwo podatkowe optymalizacja podatkowa podatki

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl