Ceny transferowe

Dokumentacja cen transferowych może dotyczyć również Ciebie!

 

Organy podatkowe coraz bardziej skrupulatnie i skutecznie kontrolują transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ceny tranferowe z nimi związane.

 

Podstawowym obowiązkiem nałożonym na podatników w tym zakresie jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (tzw. dokumentacja cen transferowych), w której udowodnią, że stosowane przez nich ceny są rynkowe.

 

Podatnicy, którzy nie przygotują w ustawowych terminach odpowiednich dokumentacji narażają się na dotkliwe sankcje i zwiększą ryzyko doszacowania ich dochodu przez organy podatkowe.

 

Dokumentację cen transferowych powinny przygotować podmioty powiązane kapitałowo, majątkowo lub osobowo (także rodzinnie), które dokonują pomiędzy sobą transakcje, zawierają umowy spółki osobowej czy współpracują w ramach jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia.

 

Oprócz wskazanych powiązań istotne są również wartości transakcji między podmiotami powiązanymi, a od 1 stycznia 2017 r. także przekroczenie określonych progów przychodów i kosztów.

 

Pamiętaj!


Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie istotna nowelizacja przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych. Jedną ze zmian, która szczególnie powinna interesować podatników, jest nałożenie obowiązku składania oświadczenia do urzędów skarbowych, w którym deklaruje się posiadanie dokumentacji cen transferowych na dzień złożenia oświadczenia. Brak wywiązania się z powyższego obowiązku może skutkować nałożeniem dotkliwych kar.


Czytaj dalejNasi specjaliści

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl