Powrót do kategorii

Kwartalne rozliczenie VAT. Czy warto się na nie zdecydować?


Wojciech Kaptur

Wojciech Kaptur

16 lutego 2018 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi doradztwo podatkowe VAT

Zwykle lepiej płacić podatek rzadziej niż częściej. Przed wybraniem kwartalnego rozliczenia VAT warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii.  

 

Status podatnika

 

Nie każdy podmiot ma swobodę wyboru okresu rozliczeń. Uprawniona do tego jest jedynie część małych podatników, czyli takich podmiotów których obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 1,2 mln EUR (w 2018 roku limit ten wynosi 5 176 000 zł).

 

W ramach grupy małych podatników można wyróżnić podmioty, które:

 

  • muszą rozliczać się w okresach miesięcznych pomimo posiadania statusu małego podatnika

Są to podmioty, które zarejestrowały się jako podatnik VAT (rozpoczęły działalność) w okresie ostatnich 12 miesięcy lub dokonują dostawy niektórych towarów wymienionych w ustawie.

 

  • muszą rozliczać się w okresach kwartalnych

Są to podmioty, które nie kwalifikują się do pierwszej grupy, a VAT rozliczają metodą kasową.

 

  • mają do wyboru oba sposoby.

 

Mali podatnicy, którzy nie kwalifikują się ani do grupy pierwszej ani drugiej mogą wybrać okresy kwartalne. Jeżeli jednak nie zawiadomią o tym naczelnika urzędu skarbowego powinni dalej rozliczać się co miesiąc. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić kilka elementów, które przesądzają o opłacalności lub nieopłacalności wydłużenia okresu rozliczeń.

 

Przychody czy wydatki

 

Rozliczenie kwartalne jest korzystne, gdy przychody są większe niż koszty. Inaczej jest w sytuacji podatników ponoszących duże wydatki inwestycyjne i wykazujących nadwyżkę VAT naliczonego. Dla nich lepsze jest rozliczenie miesięczne, bo umożliwia szybszy zwrot VAT z urzędu skarbowego.

 

Stawki obniżone

 

Rozliczenie miesięczne powinni wybrać podatnicy opodatkowani stawką 0% (np. eksporterzy) lub stawkami 5% i 8%. W ich przypadku zwykle powstaje nadwyżka VAT naliczonego do zwrotu.

 

VAT kwartalny u sprzedawcy, VAT miesięczny u nabywcy

 

Przejście na VAT kwartalny jest zwykle korzystne w sytuacjach jednorazowych, wysokokwotowych transakcji. Nabywca może wtedy uzyskać zwrot VAT zanim u sprzedawcy wystąpi obowiązek zapłaty.

 

Do kiedy trzeba podjąć decyzję

 

Decyzję o wyborze kwartalnych rozliczeń VAT trzeba zgłosić urzędowi skarbowemu najpóźniej w terminie złożenia deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc danego kwartału kalendarzowego. Czyli chcąc na przykład rozpocząć kwartalne rozliczenia VAT od drugiego kwartału danego roku, należy zawiadomić o tym urząd skarbowy do dnia 25 maja.

 

Jeżeli nadal masz wątpliwości czy w Twojej sytuacji korzystniejsze są rozliczenia kwartalne czy miesięczne skontaktuj się z ekspertami z Kancelarii PragmatIQ

 

Paweł Malewski, Wojciech Kaptur

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Wojciech Kaptur

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi doradztwo podatkowe VAT

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl