Nasi specjaliści:

 • Rafał Szymkowiak - Prawo podatkowe i prawo spółek

  Rafał Szymkowiak

  Radca prawny

  Specjalizacja: Prawo podatkowe i prawo spółek

   

  e-mail: r.szymkowiak@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Wojciech Kaptur - Prawo podatkowe

  Wojciech Kaptur

  Doradca podatkowy Radca prawny

  Specjalizacja: Prawo podatkowe

   

  e-mail: w.kaptur@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Aleksander Gałek - Prawo spółek i prawo cywilne

  Aleksander Gałek

  Radca prawny

  Specjalizacja: Prawo spółek i prawo cywilne

   

  e-mail: a.galek@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Tomasz Rutkowski - Prawo spółek i prawo cywilne

  Tomasz Rutkowski

  Radca prawny

  Specjalizacja: Prawo spółek i prawo cywilne

   

  e-mail: t.rutkowski@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Tomasz Bojkowski - Prawo Podatkowe

  Tomasz Bojkowski

  Radca Prawny, Doktor Nauk Ekonomicznych

  Specjalizacja: Prawo Podatkowe

   

  e-mail: t.bojkowski@pragmatiq.pl Powrót

  Tomasz jest członkiem zespołu prawa podatkowego. Z PragmatIQ współpracuje od stycznia 2014 r., wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach radcowskich.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii, kierunek finanse i bankowość, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2007 roku zdał egzamin sędziowski, od 2008 pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Katedra Finansów Publicznych). W roku 2008 obronił pracę doktorską w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2009 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Wybrane publikacje:

  • Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej oraz nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Dyscyplina Finansów Publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki finansowej, Wydawnictwo Publicus, Kraków 2013;
  • Zwolnienie usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego z podatku od towarów i usług, Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012;
  • Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, pod. red. naukową T. Bojkowskiego i J.Przybylskiej, CeDeWu, Warszawa 2012;
  • Nieumyślność naruszenia dyscypliny finansów publicznych - ocena skutków uchylenia art. 22 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dyscyplina Finansów Publicznych - stan obecny i kierunki zmian (red. M. Smaga, W. Winiarz), Grupa Ergo Sp. z o.o., Kraków 2011;
  • Opodatkowanie sprzedaży autorskich praw majątkowych podatkiem od towarów i usług przed i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich, Finanse wobec sfery realnej gospodarki (red. K. Znanieckiej i T. Zielińskiego), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008;
  • Opodatkowanie opcji pracowniczych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych (red. nauk. J. Głuchowskiego), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008;
  • Kiedy zbiorcza, a kiedy okresowa, Rzeczpospolita z 14.05.2014 r.
 • Wojciech Czernik - Prawo podatkowe

  Wojciech Czernik

  Doradca podatkowy

  Specjalizacja: Prawo podatkowe

   

  e-mail: w.czernik@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Karolina Kulińska-Polak - Prawo spółek i prawo cywilne

  Karolina Kulińska-Polak

  Radca prawny

  Specjalizacja: Prawo spółek i prawo cywilne

   

  e-mail: k.kulinska@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Paweł Skurzyński - Prawo spółek

  Paweł Skurzyński

  Aplikant radcowski

  Specjalizacja: Prawo spółek

   

  e-mail: p.skurzynski@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Kacper Ziniak - Prawo spółek

  Kacper Ziniak

  Aplikant radcowski

  Specjalizacja: Prawo spółek

   

  e-mail: k.ziniak@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Martyna Kunke - Prawo spółek

  Martyna Kunke

  Aplikant radcowski

  Specjalizacja: Prawo spółek

   

  e-mail: m.kunke@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Magdalena Bobowicz - Prawo spółek

  Magdalena Bobowicz

  Aplikant radcowski

  Specjalizacja: Prawo spółek

   

  e-mail: m.bobowicz@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Ryszard Cichy - Prawo spółek

  Ryszard Cichy

  Aplikant radcowski

  Specjalizacja: Prawo spółek

   

  e-mail: r.cichy@pragmatiq.pl Czytaj więcej

 • Dominika Widła - Prawo podatkowe

  Dominika Widła

  Konsultant ds. prawa podatkowego

  Specjalizacja: Prawo podatkowe

   

  e-mail: d.widla@pragmatiq.pl Czytaj więcej