Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  20.01.2023

  Stawka 9% CIT – fakty i mity

  1 stycznia 2019 r. dotychczasową obniżoną stawkę 15% CIT zastąpiono nową w wysokości 9%. Zmianie uległy również warunki do zastosowania obniżonej stawki, o czym szczegółowo piszemy w artykule Stawka 9% CIT – kto skorzysta?, a wokół której pojawiło się kilka wątpliwości.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  1. Czy spółka osobowa może stosować obniżoną stawkę CIT w wysokości 9%

   Co do zasady, wyłącznie spółki kapitałowe są opodatkowane CIT, natomiast na przestrzeni lat pojawiły się pewne wyjątki. Obecnie spółkami osobowymi, które bez wyjątku są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Do tego grona może dołączyć także spółka jawna, jeżeli w odpowiednim czasie nie złoży formularza CIT-15J. Spółki osobowe płacące CIT, po spełnieniu przewidzianych w ustawie warunków mają możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki CIT.

    

   Podobnie wygląda sytuacja wspólników-podatników CIT transparentnych podatkowo spółek jawnych. Również w ich przypadku nie ma przeciwwskazań by opodatkować swoje dochody stawką 9% CIT (po spełnieniu odpowiednich warunków oraz wyłączeniu przychodów ze źródła zyski kapitałowe).

    

   1. Jaka spółka może zastosować obniżoną stawkę 9% CIT?

    

   Stawka 9% została przewidziana dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. w szczególności dla:

   - spółki komandytowo-akcyjnej,

   - spółki komandytowej,

   - w wyjątkowych sytuacjach spółki jawnej,

   - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz

   - spółki akcyjnej

   - prostej spółki akcyjnej,

    

   Wyłącznie ww. spółki, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów, mają prawo do zastosowania obniżonej stawki CIT.

    

   1. Czy spółka osobowa może przekształcić się w spółkę kapitałową, aby zastosować stawkę 9% CIT?

    

   Ustawa o CIT przewiduje możliwość zastosowania obniżonej stawki CIT przez spółkę powstałą w wyniku spółki osobowej. Jednakże, spółka przekształcona nie zastosuje preferencyjnej stawki w roku, w którym nastąpiło przekształcenie oraz w roku bezpośrednio po nim następującym. Przykładowo, pod warunkiem posiadania statusu „małego podatnika”, spółka jawna przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2022 r. (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym) będzie miała prawo do zastosowania 9% CIT dopiero w 2024 roku.

    

   1. Czy niespełnienie warunków do zastosowanie stawki 9% umożliwia opodatkowanie stawką 15%?

    

   Nie. Stawka CIT 15% została zlikwidowana. Od 1 stycznia 2019 r. obniżona stawka CIT została określona na poziomie 9% (przy jednoczesnej zmianie warunków jej zastosowania). Dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie stawki 15% CIT przestały mieć zastosowanie.

    

   1. Czy aby skorzystać z obniżonej stawki CIT 9% należy spełnić kryterium dochodowości?

    

   Nie. Kryterium dochodowości, polegające na uzależnieniu zastosowania nowej obniżonej stawki CIT od wskaźnika dochodowości (relacja dochodu do przychodu) zostało przedstawione w pierwotnej wersji projektu ustawy, która wprowadzała nową preferencyjną stawkę CIT. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu. Aktualnie obowiązujące regulacje nie zawierają wymogu kryterium dochodowości w celu zastosowania 9% stawki CIT.

    

   1. Czy stawkę 9% można zastosować w rozliczeniu za lata wcześniejsze niż rok 2019?

    

   Nie. Obniżona stawka CIT w wysokości 9% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów bieżących osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

    

   1. Czy zaliczkę na podatek dochodowy (CIT) można odprowadzać w obniżonej stawce?

    

   Podmioty posiadające status małego podatnika lub rozpoczynające działalność mogą obliczać zaliczkę na CIT w wysokości 9%. Jeżeli jednak w ciągu roku podatkowego przychody takiego podatnika (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) przekroczyły równowartość 2 mln euro to począwszy od kolejnego miesiąca (kwartału) ma on obowiązek stosowania standardowej stawki w wysokości 19%.

    

   1. Czy po przekroczeniu w trakcie trwania roku podatkowego limitu przychodów (2 mln euro), stawkę 19% należy zastosować do wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym?

    

   Biorąc pod uwagę obecnie istniejące regulacje należy uznać, że w przypadku przekroczenia przez spółkę limitu 2 mln euro, będzie zastosować stawkę 19% od całości dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego. Natomiast spółka nie będzie miała obowiązku korekty oraz „wyrównania” dotychczasowych zaliczek miesięcznych wpłaconych do momentu przekroczenia limitu. Od powstałej niedopłaty podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, a wspomniane „wyrównanie” nastąpi wraz z rozliczeniem całego roku podatkowego.

    

    

   1. Czy podatnik musi zgłaszać chęć zastosowania stawki 9% CIT?

    

   Nie. Ustawodawca nie wskazał takiego obowiązku, podatnik sam powinien rozstrzygnąć, czy ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki CIT 9% i rozliczać się w odpowiedni sposób. Nie ma obowiązku zgłaszania z wyprzedzeniem takiego faktu organom podatkowym. Ale oczywiście taka informacja będzie wynikała z rocznego zeznania CIT-8 składanego przez spółkę, przy czym następuje to już po zakończeniu roku podatkowego.

    

   1. Czy stawka 9% CIT ma zastosowanie do dywidendy?

    

   Nie. Z opodatkowania stawką CIT w wysokości 9% wyłączono zyski kapitałowe, czyli m.in. przychody z dywidendy, umorzenia udziałów (akcji), aportu wniesionego do spółki, wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego, a także przychody uzyskane w następstwie przekształcenia, połączenia lub podziału. Do wymienionych przychodów ma zastosowanie stawka 19%.

    

   Rok 2022 r., to okres wielkich zmian w polskim systemie podatkowym, a nowości pojawiają się z miesiąca na miesiąc, przykładowo w od 1 lipca 2022 roku zmieniono stawki dla skali podatkowej o czym pisaliśmy w artykule Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w PIT i składce zdrowotnej. W ramach Polskiego Ładu całkowicie przebudowano również zasady tzw. estońskiego CIT, dzięki czemu stał się on bardzo atrakcyjną formą opodatkowania. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Estoński CIT – dla kogo od 2024 r.? 

   

  Jeśli masz pytanie dotyczące obniżonej stawki CIT oraz innych kwestii, które uległy zmianie od 1 stycznie 2019 r., zapraszamy do kontaktu ze Specjalistami. 

   

  Paulina Machińska
  Kacper Tokarz

  Tagi CIT podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT podatki