Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  08.01.2019

  9% CIT – fakty i mity

  Od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowa obniżona stawka 15% CIT została zastąpiona nową w wysokości 9%. Zmianie uległy również warunki do zastosowania obniżonej stawki, o której piszemy w artykule 9% CIT od 2019 r. – kto skorzysta?, a wokół której pojawiło się kilka wątpliwości.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  1. Czy spółka osobowa może stosować obniżoną stawkę CIT w wysokości 9%?

  Nie. Spółki osobowe nie są płatnikami podatku dochodowego. Dochody osiągnięte za pomocą spółek osobowych rozliczają jej wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną nie zastosuje obniżonej stawki, ponieważ nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wspólnik będący osobą prawną, po spełnieniu określonych kryteriów, może opodatkować swoje dochody (z wyłączeniem przychodów ze źródła „zyski kapitałowe”) stawką 9%. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Czy komplementariusz może płacić CIT według stawki 9%?

   

  1. Jaka spółka może zastosować obniżoną stawkę 9% CIT?

  Stawka 9% została przewidziana dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. w szczególności dla:

  - spółki komandytowo-akcyjnej,

  - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz

  - spółki akcyjnej.

  Wyłącznie ww. spółki, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów, mają prawo do zastosowania obniżonej stawki CIT.

   

  1. Czy spółka osobowa może przekształcić się w spółkę kapitałową, aby zastosować stawkę 9% CIT?

  Może, ale obniżonej stawki CIT nie zastosuje w roku, w którym nastąpiło przekształcenie oraz w roku bezpośrednio po nim następującym. Pod warunkiem posiadania statusu „małego podatnika”, spółka osobowa przekształcona w 2019 r. (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym) będzie miała prawo do zastosowania 9% CIT dopiero w 2021 r.

   

  1. Czy niespełnienie warunków do zastosowanie stawki 9% umożliwia opodatkowanie stawką 15%?

  Nie. Stawka CIT 15% została zlikwidowana. Od 1 stycznia 2019 r. obniżona stawka CIT została określona na poziomie 9% (przy jednoczesnej zmianie warunków jej zastosowania). Dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie stawki 15% CIT przestały mieć zastosowanie.

   

  1. Czy aby skorzystać z obniżonej stawki CIT 9% należy spełnić kryterium dochodowości?

  Nie. Kryterium dochodowości, polegające na uzależnieniu zastosowania nowej obniżonej stawki CIT od wskaźnika dochodowości (relacja dochodu do przychodu) zostało przedstawione w pierwotnej wersji projektu ustawy zmieniającej m.in. ustawę o CIT. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu. Aktualnie obowiązujące regulacje nie zawierają kryterium dochodowości. Podatnik nie musi osiągać dochodowości na poziomie nieprzekraczającym 33%, aby móc zastosować stawkę CIT w wysokości 9%.

   

  1. Czy stawkę 9% można zastosować w rozliczeniu za rok 2018?

  Nie. Obniżona stawka CIT w wysokości 9% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

   

  1. Czy zaliczkę na podatek dochodowy (CIT) można odprowadzać w obniżonej stawce?

  Podmioty posiadające status małego podatnika lub rozpoczynające działalność mogą obliczać zaliczkę na CIT w wysokości 9%. Jeżeli jednak w ciągu roku podatkowego przychody takiego podatnika (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) przekroczyły równowartość 1,2 mln euro to począwszy od kolejnego miesiąca (kwartału) ma on obowiązek stosowania standardowej stawki w wysokości 19%.

   

  1. Czy po przekroczeniu w trakcie trwania roku podatkowego limitu przychodów (1,2 mln euro), stawkę 19% należy zastosować do wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym?

  Ustawodawca nie wskazał wprost takiego obowiązku. W naszej opinii, treść art. 19 ustawy o CIT wskazuje, że po przekroczeniu 1,2 mln euro przychodu w trakcie trwania roku podatkowego, w którym zaliczki rozliczano w wysokości 9%, należałoby skorygować dotychczasowe rozliczenia i zastosować stawkę 19% do dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego. Od powstałej niedopłaty podatnik nie powinien być zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

  Zatem chcąc opłacać zaliczki w obniżonej wysokości warto wziąć pod uwagę wszystkie transakcje planowane w danym roku podatkowym i oszacować, czy nie spowodują one przekroczenia limitu przychodów. 

   

  1. Czy podatnik musi zgłaszać chęć zastosowania stawki 9% CIT?

  Nie. Ustawodawca nie wskazał takiego obowiązku, podatnik sam powinien rozstrzygnąć, czy ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki CIT 9% i rozliczać się w odpowiedni sposób. Nie ma obowiązku zgłaszania takiego faktu organom podatkowym.

   

  1. Czy stawka 9% CIT ma zastosowanie do dywidendy?

  Nie. Z opodatkowania stawką CIT w wysokości 9% wyłączono zyski kapitałowe, czyli m.in. przychody z dywidendy, umorzenia udziałów (akcji), aportu wniesionego do spółki, wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego, a także przychody uzyskane w następstwie przekształcenia, połączenia lub podziału. Do wymienionych przychodów ma zastosowanie stawka 19%.

   

  Od 2019 r., poza wprowadzeniem nowej stawki CIT, wiele się zmienia – przykładowo, najbogatsi będą musieli opłacać daninę solidarnościową (o czym pisaliśmy w artykule Danina solidarnościowa, czyli najnowszy pomysł rządu na podatek dla najbogatszych), przedsiębiorcy wytwarzający prawa własności intelektualnej będą mogli natomiast skorzystać z nowej preferencji podatkowej – tzw. IP-BOX, o czym więcej w naszym artykule IP BOX, czyli 5% CIT/PIT dla działalności innowacyjnej.

   

  Jeśli masz pytanie dotyczące obniżonej stawki CIT oraz innych kwestii, które uległy zmianie od 1 stycznie 2019 r., zapraszamy do kontaktu ze Specjalistami

   

  Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Zobacz nasz film instruktażowy!

   

   

  Paulina Machińska

  Tagi CIT nowelizacja podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT nowelizacja podatki