Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  04.11.2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla spółek

   

  W dniu 13 października 2019 roku zaczął działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Z naszego artykułu dowiesz się, czym jest CRBR oraz jakie obowiązki ciążą na Tobie w związku z jego uruchomieniem.

   

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest i kogo dotyczy?

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Finansów, w którym gromadzi się i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych spółek.

   

  CRBR ma uniemożliwić ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej, a w konsekwencji przeciwdziałać takim zjawiskom jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

   

  Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które faktycznie sprawują kontrolę nad spółką. Taka kontrola polega na wywieraniu decydującego wpływu na działania i czynności podejmowane przez spółkę.

   

  Wpisowi podlegają beneficjenci rzeczywiści spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, z wyjątkiem spółek akcyjnych notowanych na giełdzie. Tym samym spod rygoru rejestracji wyłączono spółki cywilne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

   

  Do przykładowych beneficjentów rzeczywistych można zaliczyć:

   

  1. wspólnika spółki osobowej, w tym spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej,
  2. osobę fizyczną posiadającą ponad 25% udziałów w spółce z o.o./akcji w spółce akcyjnej,
  3. osobę fizyczną, której przysługuje pośrednio lub bezpośrednio ponad 25% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

   

  W praktyce to, czy dana osoba jest beneficjentem rzeczywistym spółki powinno być ustalane indywidualnie dla każdej spółki, w oparciu o kryteria opisane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W niektórych przypadkach może to być dosyć skomplikowane, dlatego warto skorzystać w tej kwestii z profesjonalnej pomocy.

   

  Co ważne zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych musi dokonać każda spółka, również taka, której beneficjencie rzeczywiści to te same osoby, które widnieją w KRS.

   

  Jak i kiedy zgłosić informacje do CRBR?

   

  Jeżeli spółka została wpisana do KRS przed 13 października 2019 roku, informacje o beneficjencie rzeczywistym trzeba zgłosić do rejestru najpóźniej do 13 lipca 2020 roku - pierwotny termin, 13 kwietnia 2020 r., został przesunięty ze względu na epidemię koronawirusa, o czym pisaliśmy w artykule Zmiana terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Ze względu na problemy z systemem, termin na zgłoszenie został ponownie wydłużony - nowy termin zostanie ogłoszony po usunięciu błędów . 

   

  Z kolei Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 roku muszą dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu do KRS lub zmiany danych. Licząc ten termin nie uwzględnia się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

    

  Informacje o beneficjencie rzeczywistym można zgłosić bezpłatnie, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

   

  Zgłoszenia dokonuje się na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/. Pod tym adresem znajduje się formularz, który wystarczy wypełnić i podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

   

  Niezgłoszenie informacji do CRBR – jakie są konsekwencje?

   

  Konsekwencje niezgłoszenia informacji do rejestru w wymaganym terminie mogą być bardzo dotkliwe. Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej, aż do wysokości 1.000.000 złotych.

   

  Skontaktuj się z naszymi Specjalistami i skorzystaj ze wsparcia przy zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

   

  Kacper Chachurski

  Tagi beneficjent rzeczywisty CRBR

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi beneficjent rzeczywisty CRBR