Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  06.04.2020

  Ceny transferowe – kto skorzysta z odroczenia obowiązków w okresie pandemii koronawirusa?

  Tarcza antykryzysowa wprowadza odroczenia niektórych terminów w zakresie cen transferowych – zostały już przesunięte terminy na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), natomiast projekt tarczy antykryzysowej 2.0 zakłada dodatkowo odroczenie terminów na sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. W praktyce jednak z ułatwień skorzystają tylko nieliczne podmioty.

   

  Informacja o cenach transferowych (TPR) – nowy termin na złożenie

   

  Zasadniczo  termin na złożenie informacji o cenach transferowych TPR upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, o czym pisaliśmy szerzej w artykule TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP  na naszej stronie powiązane.plOznacza to, że ci, których rok podatkowy został ustalony jako rok kalendarzowy, mają czas na złożenie TPR do 30 września kolejnego roku. Warto zauważyć, że TPR składany jest pierwszy raz w 2020 r. (za rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r.).

   

  W tarczy antykryzysowej termin na złożenie TPR został odroczony do 30 września 2020 r. Z odroczenia terminów skorzystają jednak wyłącznie ci, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed 31 grudnia 2019 r., a więc z jakiegoś powodu trwał krócej niż 12 miesięcy. W praktyce takich podmiotów będzie niewiele – krótszy rok podatkowy wiąże się bowiem zwykle z przekształceniem, połączeniem, podziałem czy rozwiązaniem lub likwidacją działalności, o czym pisaliśmy także w artykule Odroczenie terminu na złożenie TPR tylko dla nielicznych na naszej stronie powiązane.pl.

   

  Dla podmiotów, których rok podatkowy trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., nic się nie zmieni – w ich przypadku końcowym terminem na złożenie informacji o cenach transferowych i tak byłby 30 września 2020 r.

   

  Przykład:

   

  Dnia 31 sierpnia 2019 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok podatkowy rozpoczął się 1 lutego 2019 r., została przekształcona w spółkę komandytową. W związku z przekształceniem rok podatkowy trwał od 1 lutego 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. 9-miesięczny termin na złożenie TPR za ten okres upływałby 31 maja 2020 r. Spółka może skorzystać z odroczenia terminu  przewidzianego w tarczy antykryzysowej i złożyć TPR w terminie do 30 września 2020 r.

  Gdyby w 2019 r. nie miało miejsca przekształcenie, to rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakończyłby się 31 stycznia 2020 r., a 9-miesięczny termin na złożenie TPR upłynąłby 31 października 2020 r., odroczenie terminu z tarczy antykryzysowej w tym przypadku nie miałoby zastosowania.

   

  Tarcza antykryzysowa 2.0 – kolejne odroczenia obowiązków dokumentacyjnych nie dla wszystkich

   

  Została już uchwalona tzw. tarcza antykryzysowa 2.0, która zawiera kolejne rozwiązania w zakresie cen transferowych. Poza omówionym wyżej terminem do złożenia TPR, tarcza antyktyzysowa 2.0 zakłada dodatkowo przesunięcie terminów do sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, a także do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

   

  Do tej pory termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenie oświadczenia o jej przygotowaniu upływał z końcem 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,  w którym realizowane były dokumentowane transakcje, natomiast na sporządzenie dokumentacji grupowej – z końcem 12 miesiąca od zakończenia roku obrotowego. Podmioty, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mają więc czas na przygotowanie dokumentacji lokalnej i oświadczenia za 2019 r. do 30 września 2020 r., a dokumentacji grupowej – do 31 grudnia 2020 r.

   

  Z przewidzianego w ustawie przedłużenia terminów będą mogły skorzystać tylko te same podmioty, które korzystają z odroczenia w składaniu TPR, a więc nieliczni, których rok obrotowy lub podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., trwał krócej niż 12 miesięcy i zakończył się przed 31 grudnia 2019 r. Ta grupa będzie mogła sporządzić dokumentację lokalną (i złożyć oświadczenie o sporządzeniu) do 30 września 2020 r., natomiast na przygotowanie dokumentacji grupowej będzie miała czas do 31 grudnia 2020 r.

   

  Przykład:

   

  Jednoosobowa działalność gospodarcza przedsiębiorcy została przekształcona 30 września 2019 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorca w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 30 września 2019 r. realizował transakcje z podmiotami powiązanymi, w związku z którymi miał obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o sporządzeniu w terminie do 30 czerwca 2020 r. Jeśli tarcza antykryzysowa 2.0 wejdzie w życie, to powyższe obowiązki będą mogły być wykonane do 30 września 2020 r.

   

   

  Należy jednak zauważyć, że TPR składana jest wyłącznie w odniesieniu do transakcji realizowanych w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. (zastępuje poprzednie CIT-TP i PIT-TP) – o ile więc ograniczenie możliwości skorzystania z przedłużonych terminów na złożenie TPR do tych podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. (a nie wcześniej) jest uzasadnione, o tyle w przypadku przedłużenia terminów do sporządzenia dokumentacji cen transferowych i złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu takie ograniczenie nie powinno już mieć miejsca.

   

  Z grupy podmiotów, które miałyby dłuższy termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, zostali wyłączeni ci, których rok podatkowy lub obrotowy (inny niż rok kalendarzowy) rozpoczął się przed 31 grudnia 2018 r., zakończył się przed 31 grudnia 2019 r. i którzy w 2019 r. nieprzerwanie prowadzili działalność (bez przekształceń, połączeń itp.).

   

  Przykład:

   

  Rok obrotowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwał od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w tym okresie spółka ma czas do 31 maja 2020 r., natomiast na sporządzenie dokumentacji grupowej – do 31 sierpnia 2020 r. Jeśli tarcza antykryzysowa 2.0 zostanie uchwalona w obecnej wersji, spółka nie będzie mogła skorzystać z przedłużenia terminów do przygotowania dokumentacji i będzie zobowiązana do spełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych odpowiednio do 31 maja i 31 sierpnia 2020 r.

   

  Nasi specjaliści analizują wszelkie rozwiązania i udzielają przedsiębiorcom wsparcia w obecnej trudnej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. Na bieżąco doradzamy naszym Klientom i wskazujemy, które rozwiązania będą dla nich najkorzystniejsze.

   

  Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami oraz do subskrybowania naszego newslettera, w którym omawiamy formy wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.

   

  Karolina Kroczak

  Tagi ceny transferowe dokumentacja cen transferowych koronawirus

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi ceny transferowe dokumentacja cen transferowych koronawirus