Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  03.03.2015

  Cienka kapitalizacja w 2015 roku. Jak jej uniknąć?

  Od 1 stycznia 2015 roku przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji uległy znaczącej modyfikacji. Poza zmianą dotychczasowych rozwiązań, nowelizacja wprowadziła alternatywną metodę zaliczenia odsetek od podmiotów powiązanych do kosztów.

   

  Do końca grudnia 2014 r. ograniczeniom cienkiej kapitalizacji podlegały tylko pożyczki udzielone przez podmioty bezpośrednio powiązane z pożyczkobiorcą. Powodowało to, że odsetki od pożyczki udzielonej przez podmioty, których powiązania kapitałowe z pożyczkodawcą mają charakter pośredni, mogły być w całości zaliczane do kosztów podatkowych. Po zmianach rygory cienkiej kapitalizacji objęły również pożyczki od takich właśnie podmiotów. Ponadto, od 1 stycznia 2015 r. pod pojęciem odsetek należy rozumieć wszelkie koszty finansowania ponoszone przez podatnika na rzecz pożyczkodawcy. Poza odsetkami będą to więc także opłaty, prowizje, premie, czy opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.

   

  W przypadku pożyczek między podmiotami powiązanymi nie wolno również zapominać o aspekcie dokumentacji cen transferowych - więcej na ten temat znajdziesz na naszym portalu poświęconym dokumentacji cen transferowych www.powiazane.pl.

   

  Nowy sposób ustalania limitu odsetek dla cienkiej kapitalizacji

   

  Nowelizacja zmodyfikowała również sposób ustalania limitu odsetek, które mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Obecnie z kosztów podatkowych wyłączone są te odsetki, których wartość zadłużenia przekracza wartość kapitału własnego spółki w stosunku do całkowitej kwoty zadłużenia wobec podmiotów powiązanych. W poprzednich latach miernikiem stosowanym w tej proporcji była trzykrotność kapitału zakładowego.

   

  Dla czytelnego zobrazowania powyższego, posłużmy się przykładem.

   

  Według nowych regulacji, jeśli kapitał własny spółki wynosi 50 tys. zł (kapitał zakładowy 10 tys. zł, kapitał zapasowy 10 tys. zł, kapitał rezerwowy 30 tys. zł), i wspólnik, który posiada 100% udziałów w spółce udzielił jej pożyczki w kwocie 100 tys. zł, wówczas 50% kwoty odsetek będzie mogło być zaliczone do kosztów podatkowych (1 x 50.000/100.000) . Zgodnie z poprzednio obowiązującym miernikiem, w opisywanej sytuacji tylko 30% kwoty odsetek mogło zostać zaliczonych do kosztów podatkowych spółki (3 x 10.000/100.000). 

   

  Dlatego też dla podmiotów, które posiadają wysokie kapitały własne, np. utworzone z zysków lat ubiegłych lub z tzw. agio emisyjnego, zmiana sposobu liczenia raczej będzie korzystna. Dla spółek o wysokim kapitale zakładowym nowelizacja spowoduje pogorszenie sytuacji podatkowej.

   

  Warto ponadto pamiętać, że zgodnie z przepisami przejściowymi, wyłączone jest stosowanie przepisów o cienkiej kapitalizacji w ich nowym brzmieniu w stosunku do pożyczek, których kwota została podatnikowi przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jeśli więc obecne regulacje w zakresie cienkiej kapitalizacji są korzystniejsze, trzeba spłacić pożyczkę na starych zasadach i zaciągnąć ją na nowo w 2015 r.

   

  Metoda alternatywna

   

  Wprowadzona nowelizacją metoda alternatywna polega na wyliczeniu maksymalnej wartości odsetek podlegającej zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów poprzez odniesienie do określonego procentu wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Metoda ta umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek do wysokości równej iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy, powiększonej o 1,25 pkt proc. oraz wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych). Jest ona dobrowolna, ale trzeba ją stosować przez minimum trzy lata. Naszym zdaniem nie jest korzystna, ponieważ obejmuje również odsetki płacone na rzecz podmiotów niepowiązanych.

   

  Jak uniknąć cienkiej kapitalizacji

   

  Należy także pamiętać, że w świetle obecnych przepisów cienka kapitalizacja nadal jest możliwa do uniknięcia poprzez wskazanie w umowie pożyczki, że w pierwszej kolejności zostanie zapłacona kwota główna pożyczki (wartość zadłużenia), a dopiero później odsetki od pożyczki. W większości przypadków w momencie zapłaty odsetek wartość zadłużenia nie będzie już bowiem przekraczała wartości kapitału własnego spółki.

   

  Natomiast o tym jak najkorzystniej podatkowo pożyczać spółce osobowej przeczytasz w artykule Jak optymalnie udzielić pożyczki spółce osobowej?

   

  Jędrzej Banaszewski

  Tagi doradztwo podatkowe pożyczka

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Podatki

  Optymalizacja podatkowa 2015 - czy jest jeszcze możliwa?

  Podatki

  Dywidenda rzeczowa po nowemu

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi doradztwo podatkowe pożyczka