Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Spółka akcyjna – czym jest i jak ją założyć?

  Spółka akcyjna tylko dla potężnych firm? Zobacz koniecznie czy i Tobie opłaca się prowadzenie działalności w tej formie!

   

  Spółka akcyjna – na czym polega?

   

  Spółki akcyjne (S.A.) są tzw. spółkami kapitałowymi, które z reguły prowadzą działalność gospodarczą z wysokim zapotrzebowaniem na kapitał inwestycyjny oraz wyspecjalizowaną wiedzę. S.A. zakłada całkowite rozdzielenie funkcji „właścicielskich”, które pełnią akcjonariusze, od jej bieżącego zarządzania, którym zajmuje się zarząd. Pozwala to na stosunkowo łatwe pozyskiwanie dużych zasobów finansowych od szerokiego kręgu inwestorów. Jednocześnie od samych inwestorów nie wymaga się profesjonalnej wiedzy ani umiejętności menedżerskich, które zapewnia spółce wyspecjalizowany zarząd. Spółka akcyjna może działać tylko przez swoje organy: walne zgromadzenie, zarząd oraz radę nadzorczą.

   

  Każda spółka akcyjna posługuje się firmą (nazwą), którą można dowolnie skonstruować pod warunkiem dopisku „spółka akcyjna” (można też posługiwać się skrótem – S.A.).

   

  Akcjonariusz spółki akcyjnej

   

  Akcjonariusze są wolni od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale też nie mają żadnego wpływu na jej bieżące funkcjonowanie. Ich jedyne ryzyko polega na ewentualnej stracie wniesionego na rzecz spółki wkładu. Mają też prawo głosu na walnym zgromadzeniu, do którego kompetencji należy podejmowanie strategicznych dla spółki decyzji.

   

  Spółka akcyjna – jak ją założyć?

   

  Proces powstania S.A. jest niestety dość skomplikowany, drogi i długotrwały.

   

  Do powstania spółki akcyjnej wymagane jest przede wszystkim: podpisanie statutu spółki akcyjnej przez założycieli, wyrażenie zgody na zawiązanie spółki i na brzmienie jej statutu oraz zgody na objęcie akcji. Wszystkie te czynności winny przybrać formę aktu notarialnego: jednego bądź kilku.

   

  Po objęciu przez akcjonariuszy wszystkich akcji dochodzi do powstania spółki akcyjnej w organizacji. Następnie akcjonariusze wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, który nie może wynosić mniej niż 100.000 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje, czyli swoiste „udziały” w spółce, o równej wartości nominalnej. Wartość nominalna każdej akcji to minimum 1 grosz. Akcje mogą być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) lub poza rynkiem regulowanym na alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

  Następnie ustanawia się zarząd i radę nadzorczą spółki. Cały proces wieńczy wpis spółki do rejestru KRS, z którym to momentem S.A. nabywa osobowość prawną.

   

  W zależności od specyfiki prowadzonej przez spółkę działalności, założenie S.A. może wymagać także wielu dodatkowych formalności.

   

  Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie są zalety i wady prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej, koniecznie przeczytaj nasz artykuł Spółka akcyjna – zalety i wady 

   

  Magdalena Bobowicz, Paweł Skurzyński

  Tagi spółka akcyjna założenie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Spółka akcyjna – zasady wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

  Spółki

  Jak opodatkowana jest spółka akcyjna i jej wspólnicy?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka akcyjna założenie spółki