Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  10.11.2016

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa - definicja

  ZCP lub ZORG to tajemnicze skróty używane przez prawników dla określenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z naszego tekstu dowiesz się, czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

   

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa – pojęcie

   

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych (np. nieruchomości, urządzenia, materiały), jak i niematerialnych (np. koncesje, licencje, know-how), w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, która zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

   

  Wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

   

  Wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejawia się w istnieniu wewnętrznej struktury organizacyjnej i finansowej (zorganizowana część przedsiębiorstwa może posiadać swojego kierownika, określony przyporządkowany tej strukturze zespół pracowników, wyodrębnione środki finansowe oraz osobne konto bankowe, itp.). Musi to być wyodrębnienie na tyle wyraźne, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić – po odłączeniu od przedsiębiorstwa, w ramach którego funkcjonuje – niezależne przedsiębiorstwo.

   

  Zorganizowaną część przedsiębiorstwa przeniesiesz jedną czynnością prawną!

   

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa – tak jak to miało miejsce w przypadku „całego” przedsiębiorstwa - może być przedmiotem jednej czynności prawnej. Przykładem może być wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Więcej na temat aportu przedsiębiorstwa do spółki piszemy w artykule Aport przedsiębiorstwa do spółki a przejście praw i obowiązków. 

   

  Zorganizowana część przedsiębiorstwa - przykład

   

  Przykładem zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być np. struktura funkcjonująca w ramach oddziału danej spółki prowadzącego odrębną działalność od głównej działalności tej spółki.

   

  Poza pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przepisy określają również definicję samego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak w języku prawnym definiuje się przedsiębiorstwo oraz jakie są konsekwencje przyjęcia takiej definicji, zachęcamy do lektury artykułu Przedsiębiorstwo – definicja.

   

  Martyna Kunke, Tomasz Rutkowski

  Tagi aport przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Aporty

  Przejście poświadczeń należytego wykonania umów na nabywcę przedsiębiorstwa

  Komandytowa

  Czy samobilansujący się oddział osoby prawnej może zostać wspólnikiem spółki komandytowej?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi aport przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo