Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  15.11.2016

  Częściowe zwolnienie w CIT dla FIZ

  O planowanym opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) pisaliśmy w artykule Koniec zwolnienia w CIT dla FIZ?

   

  14 listopada 2016 r. na wieczornym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zostały ogłoszone poprawki do ustawy wprowadzającej opodatkowanie FIZ.

   

  Zwolnienie podmiotowe wyłącznie dla FIO i SFIO

   

  Wprowadzone poprawki co prawda przewidują utrzymanie dotychczasowych zwolnień podmiotowych, ale tylko w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), za wyjątkiem tych, które stosują zasady i ograniczenia określone dla FIZ.

   

  FIZ częściowo zwolniony z CIT

   

  Dochody (przychody) FIZ lub SFIO (stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych) będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego, jednak z pewnymi wyłączeniami.

   

  Wyłączenia te zostały wprowadzone w celu ograniczenia wykorzystywania FIZ w strukturach optymalizacyjnych i dotyczą dochodów FIZ, które pozostają w związku ze spółkami niemającymi osobowości prawnej lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które w państwie, w którym mają siedzibę lub zarząd, nie są traktowane jako osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

   

  Zwolnione z CIT nie będą zatem dochody (przychody) FIZ z udziału w tych spółkach, z odsetek od udzielonych im pożyczek, odsetek od udziału kapitałowego, odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych przez te spółki oraz ze zbycia tych papierów, czy też darowizn, nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez powyższe spółki.

   

  Instytucje wspólnego inwestowania

   

  Podmiotowo zwolnione będą również instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą w państwie członkowskim UE lub EOG o ile przedmiotem ich działalności będzie zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych wyłącznie w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa oraz jeśli nie prowadzą swojej działalności w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego.

   

  W przeciwnym razie zwolnienie z opodatkowania ich dochodów będzie warunkowane w taki sam sposób jak w przypadku FIZ.

   

  Zmiany już od 1 stycznia 2017 r.

   

  Jak wskazywaliśmy w poruszanym we wstępie artykule, proponowane zmiany w CIT mają obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

   

  W przeciągu kilkunastu dni dowiemy się więc, w jakim ostatecznie kształcie zostanie wprowadzone zwolnienie przedmiotowe, o czym na bieżąco będziemy informować.

   

   

  Maria Ratajczyk,
  Dominika Widła

  Tagi doradztwo podatkowe optymalizacja podatkowa podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Zmiany PIT i CIT od 2017 r. – działaj już teraz!

  Komandytowa

  Spółka LLC stanu Delaware jako komplementariusz w spółce komandytowej

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi doradztwo podatkowe optymalizacja podatkowa podatki