Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  27.07.2016

  Częściowy zwrot wkładu ze spółki osobowej bez podatku

  Częściowy zwrot wkładu neutralny podatkowo – prawnicy Kancelarii PragmatIQ wygrywają spory podatkowe przed sądami administracyjnymi.

   

  Kwestia opodatkowania częściowego zwrotu wkładu wspólnika spółki osobowej nie jest uregulowana wprost w żadnej z ustaw podatkowych. Z tego właśnie względu powstają w tym zakresie liczne wątpliwości związane ze skutkami podatkowymi tej czynności.

   

  Częściowy zwrot wkładu - kontrowersje

   

  Ze względu na istniejącą lukę prawną powstają wątpliwości związane z neutralnością częściowego wycofania wkładu ze spółki osobowej bądź kwalifikacji powstałego w wyniku tej czynności przychodu do odpowiedniego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

   

  W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe twierdzą, że częściowe wycofanie wkładu wspólnika ze spółki osobowej powoduje powstanie przychodu z tytułu praw majątkowych u wycofującego wkład, który powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

   

  Częściowy zwrot wkładów neutralny podatkowo

   

  W przekonaniu Zespołu Kancelarii PragmatIQ proponowane przez organy podatkowe rozwiązanie prowadzi do podwójnego opodatkowania wspólników spółek osobowych, którzy najpierw opodatkowują zyski spółki, zgodnie z przysługującym im prawem do udziału w zysku, a następnie po raz drugi, w wyniku częściowego wycofania wkładu. W konsekwencji może dojść do opodatkowania tych samych środków pieniężnych dwukrotnie, co sprzeczne byłoby z zasadą jednokrotnego opodatkowania spółek osobowych.

   

  Z przepisów ustawy o PIT i CIT wynika, że zamierzeniem ustawodawcy było odroczenie opodatkowania wypłat z tytułu udziału w spółce osobowej do momentu całkowitego wystąpienia wspólnika z tej spółki. W przeciwnym wypadku, tj. gdyby ustawodawca dopuszczał wcześniejsze opodatkowanie niektórych wypłat - znalazłoby to odzwierciedlenie w przepisach. Brak wyżej wskazanego zastrzeżenia prowadzi do wniosku, że wszelkie wypłaty z tytułu udziału w spółce osobowej powinny być opodatkowane wyłącznie w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki, a nie w momencie wycofania przez niego części uprzednio wniesionego wkładu.

   

  Orzeczenia sądów administracyjnych

   

  Aktualnie prawnicy Kancelarii PragmatIQ mogą pochwalić się wygraną kilku spraw swoich Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, które podzieliły argumentację, że częściowe wycofanie wkładu jest neutralne podatkowo.

   

  Przykładowo: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Po 45/16 oraz wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 40/16.

   

  Jeśli jesteś wspólnikiem spółki osobowej i rozważasz częściowe wycofanie wkładu przeczytaj w jaki sposób sporządzić wniosek o interpretacje podatkową Interpretacje podatkowe – 7 wskazówek jak należy o nie wnioskować lub skorzystaj z pomocy specjalistów z Kancelarii PragmatIQ.

   

  Dominika Widła

  Tagi wkład wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Wystąpienie ze spółki – jakie masz możliwości?

  Komandytowa

  Działalność konkurencyjna wspólnika spółki komandytowej

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi wkład wspólnicy