Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  25.03.2020

  Czy informacja o tym, kto jest w danej spółce komandytariuszem musi być jawna?

  Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy ich uczestnictwo w spółce komandytowej może być tajne. Niestety coraz to nowsze regulacje wprowadzają do wszelkich rejestrów większą transparentność, co w praktyce uniemożliwia wspólnikom spółki komandytowej na zachowanie anonimowości. Z naszego artykułu dowiesz się gdzie będą figurować Twoje dane, jeżeli zdecydujesz się na uczestnictwo w spółce.

   

  Krajowy Rejestr Sądowy

   

  W zgłoszeniu spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego podaje się m. in. nazwiska i imiona albo nazwy wspólników, zarówno komplementariuszy jak i komandytariuszy. Dodatkowo, każda zmiana przekazanych danych podlega również zgłoszeniu do KRS. Nie mają tutaj znaczenia wkłady jakie wspólnicy wnoszą do spółki, ani procent uczestnictwa w jej zysku.

   

  Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze są jawne i dostępne dla każdego, co wyłącza możliwość wspólników spółki komandytowej na zachowanie anonimowości.

   

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

   

  Od 13 października 2019 roku, w przypadku każdej nowej spółki, oprócz zgłaszania danych wspólników do KRS, istnieje także obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku spółki komandytowej będzie nim każdy komandytariusz, a w przypadku w którym komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka kapitałowa – każdy wspólnik posiadający w niej więcej niż 25% udziałów lub akcji. Oprócz beneficjentów rzeczywistych do rejestru należy również zgłosić reprezentantów spółki komandytowej, czyli komplementariuszy. Analogicznie w sytuacji, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka kapitałowa, zgłoszeniu podlegają członkowie jej zarządu.

   

  Do 13 lipca 2020 roku zgłoszenia do CRBR muszą dokonać również wszystkie spółki zarejestrowane w KRS przed 13 października 2019 roku. Początkowo termin zgłoszenia był wyznaczony na 13 kwietnia 2020 roku, ale został przesunięty do 13 lipca po wybuchu epidemii koronawirusa.

   

  Można dostrzec, że wprowadzanie do systemu kolejnych rejestrów ma zapewnić większą pewność w obrocie gospodarczym, a także transparentność potencjalnych kontrahentów. Z jednej strony znacznie redukuje to ryzyko popełnienia błędów w przeprowadzanych transakcjach i ogranicza pole na dokonanie przestępstw gospodarczych, z drugiej zaś każdy ze wspólników musi mieć świadomość, że jego dane są ogólnodostępne.  

   

  Tomasz Rutkowski

  Tagi komandytariusz spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi komandytariusz spółka komandytowa