Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  30.01.2015

  Czy jedna osoba może wystąpić po obu stronach umowy między spółką osobową a jej wspólnikiem?

  Zawieranie umowy między spółką osobową a jej wspólnikiem może czasem prowadzić do tego, że obiema stronami tej czynności będzie ta sama osoba. Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku zawierania umowy między spółką kapitałową a osobową, które są reprezentowane przez tę samą osobę. Czy takie umowy są dopuszczalne?

   

  Kodeks spółek handlowych zawiera regulację odnośnie zawierania umowy miedzy spółką kapitałową a członkiem jej zarządu. Piszemy o tym w artykule O czym pamiętać przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu? Wątpliwości rodzą się w odniesieniu do umów zawieranych między spółką osobową a jej wspólnikiem. Sytuacja wydaje się być analogiczna do tej, kiedy to spółka kapitałowa zawiera umowę z członkiem zarządu. Mimo to, kodeks spółek handlowych nie przewiduje w tym przypadku ograniczeń.

   

  Punktem odniesienia może być przepis kodeksu cywilnego ustanawiający tzw. zakaz czynności z samym sobą. Oznacza to, że pełnomocnik nie może jednocześnie działać w imieniu swojego mocodawcy i być drugą stroną umowy. Wskazuje się, że zasada ta ma zastosowanie do wspólników spółki osobowej. W praktyce, rygorystyczne stosowanie się do zakazu dokonywania czynności z samym sobą nastręczałoby wielu kłopotów wspólnikom małych spółek. Zawieranie umów między nimi a spółką byłoby w niektórych przypadkach niemożliwe. Wyjściem z tej sytuacji jest określony w kodeksie cywilnym wyjątek, dopuszczający dokonywanie „czynności z samym sobą” w sytuacji, gdy wyłączona jest możliwość naruszenia interesów spółki. Dopuszczalność umowy między wspólnikiem a spółką osobową należy zatem analizować odrębnie dla każdego przypadku, jednak w większości sytuacji takie ryzyko nie wystąpi.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zawierania umowy między spółką osobową a spółką kapitałową, które reprezentowane są przez tę samą osobę. Tu także należy zastanowić się czy umowa może wywołać niekorzystne dla spółki konsekwencje. Jeśli okaże się, że nie – jedna osoba może wystąpić po obu stronach umowy.

   

  W praktyce sytuacje, kiedy zawarcie umowy między spółką a jej wspólnikiem będzie niedopuszczalne, wystąpią niezwykle rzadko. Rygorystyczne stosowanie się do zakazu zawierania czynności z samym sobą może być tylko przeszkodą blokującą sprawne funkcjonowanie spółki.

   

  Martyna Kunke

  Tagi spółka jawna spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Porównanie spółki jawnej ze spółką komandytową

  Informacje ogólne

  Spółki komandytowe stale atrakcyjne podatkowo

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka jawna spółka komandytowa