Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  27.03.2017

  Czy konflikt wspólników zagraża zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa?

  W przypadku gdy w wyniku sporu w spółce jeden ze wspólników wychodzi ze spółki, pozostali wspólnicy mogą mieć obawę, że wykorzysta on informacje o dotychczas prowadzonej działalności do założenia własnego, konkurencyjnego biznesu. Czy jest się jednak czego obawiać?

   

  Zakaz działalności konkurencyjnej wygasa...

   

  Wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych są z mocy prawa zobowiązani do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec działalności spółki. Zakaz ten jest jednak ograniczony w czasie i przestaje obowiązywać z chwilą, gdy wspólnik wystąpi ze spółki a członek zarządu przestanie pełnić swoją funkcję.

   

  Pomiędzy spółką a wspólnikiem lub członkiem zarządu może jednak zostać zawarte porozumienie, na mocy którego zakaz działalności konkurencyjnej zostanie rozszerzony także na określony czas po wystąpieniu ze spółki.

   

  ... ale tajemnica przedsiębiorstwa trwa!

   

  Pomimo, że po rozstaniu ze spółką skonfliktowany wspólnik może rozpocząć prowadzenie konkurencyjnej firmy, nie może on jednak przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać tajemnic przedsiębiorstwa dotychczas prowadzonej spółki. Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od zakazu działalności konkurencyjnej, nie jest ograniczone w czasie.

   

  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne oraz organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Czasem wskazane jest zawarcie porozumienia wspólników, które doprecyzuje co obejmuje pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w konkretnej spółce oraz wskaże procedury mające na celu ochronę tej tajemnicy.

   

  Co zrobić, gdy były wspólnik wykorzystuje tajemnicę przedsiębiorstwa?

   

  W przypadku gdy skonfliktowany wspólnik lub członek zarządu narusza zakaz wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa, może on ponieść odpowiedzialność zarówno na płaszczyźnie cywilnej, jak i karnej.

   

  Od osoby, która wykorzystała tajemnicę przedsiębiorstwa można żądać m.in. naprawienia wyrządzonej szkody czy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

   

  Jeśli wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa wyrządziło spółce poważną szkodę, to były wspólnik lub członek zarządu może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   

  Martyna Kunke

  Tagi odpowiedzialność zarządu spory wspólników

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Czy wspólnik może złożyć pozew o wyłączenie go ze spółki z o.o.?

  Wyjście ze spółki

  Wspólnik niechciany - co gdy się nim jest, a co gdy się go ma?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi odpowiedzialność zarządu spory wspólników