Paweł Skurzyński

    Paweł Skurzyński

    Zapytaj eksperta

    25.09.2014

    Czy likwidatorzy spółki komandytowej ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnieniem swojej funkcji?

    Likwidatorzy pełnią bardzo ważną funkcję - ich zadaniem jest zakończenie działalności spółki i spłacenie jej zobowiązań. Warto wiedzieć, czy ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu.

     

    Likwidatorzy ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnieniem swojej funkcji. Odpowiedzialność ta kształtuje się jednak różnie w zależności od tego, kto jest likwidatorem.

     

    Za wszystkie zobowiązania spółki komandytowej, co do zasady, odpowiadają wspólnicy: komplementariusze – całym swoim majątkiem osobistym, a komandytariusze – do wysokości sumy komandytowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to zobowiązania zaciągnięte przed, czy po otwarciu likwidacji. Najczęściej likwidatorami spółki komandytowej są wszyscy jej wspólnicy i nie zwalnia to ich w żaden sposób z odpowiedzialności za długi. Co więcej, z powodu bycia likwidatorem, wspólnicy są jednocześnie traktowani jak zleceniobiorcy. Oznacza to, że wspólnicy - likwidatorzy odpowiadają nie tylko za wszystkie zobowiązania spółki, ale także za niestaranne wykonywanie obowiązków likwidatora i za wynikłe w związku z tym szkody (np. spowodowanie nadmiernego zadłużenia spółki).

     

    Przepisy przewidują także możliwość powołania na likwidatorów osoby spoza grona wspólników. Wówczas nadal to wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki. Likwidatorzy - osoby trzecie ponoszą natomiast tylko odpowiedzialność za niestaranność i szkody spowodowane nienależytym wykonywaniem obowiązków wobec spółki (odpowiedzialność kontraktowa).

     

    Witold Chmarzyński

    Tagi likwidator odpowiedzialność

    Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
    Skontaktuj się z nami:

    Kancelaria Prawna PragmatIQ

    Tel. 61 8 618 000

    Tel. 22 21 28 340

    kancelaria@pragmatiq.pl

    Zobacz także

    Komandytowa

    Jakie czynności powinien podjąć likwidator spółki komandytowej?

    Komandytowa

    Spółka komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania

    Masz pytania?

    Skontaktuj się z ekspertem!

    Wojciech Kaptur

    Radca prawny,

    Doradca podatkowy

    tel.: 61 8 618 000

    w.kaptur@doradzamy.to

    Napisz mail

    Popularne tematy

    Newsletter

    • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
    • bez spamu
    • raz w miesiącu
    Tagi likwidator odpowiedzialność