Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  25.09.2014

  Czy likwidatorzy spółki komandytowej ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnieniem swojej funkcji?

  Likwidatorzy pełnią bardzo ważną funkcję - ich zadaniem jest zakończenie działalności spółki i spłacenie jej zobowiązań. Warto wiedzieć, czy ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu.

   

  Likwidatorzy ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnieniem swojej funkcji. Odpowiedzialność ta kształtuje się jednak różnie w zależności od tego, kto jest likwidatorem.

   

  Za wszystkie zobowiązania spółki komandytowej, co do zasady, odpowiadają wspólnicy: komplementariusze – całym swoim majątkiem osobistym, a komandytariusze – do wysokości sumy komandytowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy są to zobowiązania zaciągnięte przed, czy po otwarciu likwidacji. Najczęściej likwidatorami spółki komandytowej są wszyscy jej wspólnicy i nie zwalnia to ich w żaden sposób z odpowiedzialności za długi. Co więcej, z powodu bycia likwidatorem, wspólnicy są jednocześnie traktowani jak zleceniobiorcy. Oznacza to, że wspólnicy - likwidatorzy odpowiadają nie tylko za wszystkie zobowiązania spółki, ale także za niestaranne wykonywanie obowiązków likwidatora i za wynikłe w związku z tym szkody (np. spowodowanie nadmiernego zadłużenia spółki).

   

  Przepisy przewidują także możliwość powołania na likwidatorów osoby spoza grona wspólników. Wówczas nadal to wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki. Likwidatorzy - osoby trzecie ponoszą natomiast tylko odpowiedzialność za niestaranność i szkody spowodowane nienależytym wykonywaniem obowiązków wobec spółki (odpowiedzialność kontraktowa).

   

  Witold Chmarzyński

  Tagi likwidator odpowiedzialność

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Jakie czynności powinien podjąć likwidator spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Spółka komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi likwidator odpowiedzialność