Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  25.09.2014

  Czy możliwe jest przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową? Jak to najlepiej zrobić?

  Jeśli zarządzasz lub jesteś wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale chciałbyś zacząć korzystać z zalet spółki komandytowej, to z naszego tekstu dowiesz się jak to zrobić.

   

  Spółka komandytowa łączy w sobie zalety spółki z o.o. oraz spółki cywilnej, stąd przekształcenie spółki z o.o. w komandytową może być dla Ciebie bardzo korzystnym rozwiązaniem.

  Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest jak najbardziej możliwe.

   

  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (KSH) do dokonania przekształcenia wymagane jest:

  • sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;
  • określenie wspólników prowadzących sprawy spółki komandytowej i reprezentujących ją (komplementariuszy);
  • zawarcie umowy spółki przekształconej;
  • dokonanie w rejestrze przedsiębiorców wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

   

  W pierwszej kolejności zarząd spółki z o. o. powinien wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia w spółkę komandytową. Co ważne, nie ma żadnych przeszkód, aby zawnioskować o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta wskazanego przez spółkę. Zaletami takiego rozwiązania są: terminowość pracy biegłego, przewidywalność kosztów oraz znajomość stosunków wewnętrznych panujących w spółce.

   

  Plan przekształcenia przygotowuje i podpisuje zarząd przekształcanej spółki z o.o. Obowiązkowymi elementami planu przekształcenia są: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej oraz określenie wartości udziałów, na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (przykładowo, jeśli plan przekształcenia przyjmujemy w miesiącu sierpniu, sprawozdanie finansowe powinno zostać przygotowane na dowolny dzień w lipcu). Jak zatem widać kluczowym dokumentem, bez którego przygotowanie planu przekształcenia nie byłoby możliwe jest sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej. To dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie procesu przekształcenia biuro rachunkowe lub członkowie zarządu samodzielnie prowadzący księgowość spółki w sposób sprawy i rzetelny przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty.

   

  Poza wspomnianym sprawozdaniem finansowym, obowiązkowymi załącznikami do planu przekształcania są: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy przekształconej spółki komandytowej oraz wycena składników majątku spółki przekształcanej.

   

  Plan przekształcenia jest składany przez biegłego rewidenta do sądu rejestrowego wraz z wydaną przez niego opinią. Następnie zarząd przekształcanej spółki z o. o. powinien zawiadomić wszystkich wspólników o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Zgodnie z ksh powinno to nastąpić dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym podjęciem uchwały o przekształceniu. W praktyce możliwe jest skrócenie powyższych terminów do niezbędnego minimum, za zgodą wszystkich wspólników spółki z o. o., szczególnie jeśli brali oni aktywny udział w przekształceniu spółki i przygotowaniu planu przekształcenia.

   

  Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu (w formie aktu notarialnego), zawarcie umowy spółki komandytowej oraz wpisanie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień wpisu do KRS to tzw. dzień przekształcenia). Za uchwałą o przekształceniu w spółkę komandytową powinni opowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej 2/3 kapitału zakładowego (chyba, że umowa spółki przewiduje surowsze warunki). Ponadto, optymalne z praktycznego punktu widzenia jest zawnioskowanie o wpis spółki przekształconej do rejestru dokładnie pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego (tzw. wpis celowany).

   

  W ciągu miesiąca od podjęcia uchwały o przekształceniu wspólnicy przekształcanej spółki z o.o. powinni złożyć pisemne oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce komandytowej. W praktyce najczęściej zdarza się tak, że wspólnicy składają te oświadczenia bezpośrednio po podjęciu uchwały o przekształceniu w tym samym protokole notarialnym co uchwała.

   

  Ostatnim etapem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową jest dokonanie obowiązkowego ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Stosowny wniosek do biura ogłoszeń MSiG powinni zgłosić wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy przekształconej spółki komandytowej (komplementariusze).

   

  Jakub Kowalczyk

   

   

  Tagi przekształcenie spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie spółka z o.o.