Paweł Skurzyński

    Paweł Skurzyński

    Zapytaj eksperta

    25.09.2014

    Prawo do udziału w zysku - czy można je wyłączyć?

    Kodeks spółek handlowych pozwala na bardzo elastyczne uregulowanie kwestii podziału zysku spółki komandytowej między jej wspólników. O tym, czy swoboda ta jest nieograniczona i możliwe jest wyłączenie prawa wspólnika do zysku przeczytasz w naszym tekście.

     

    Prawo do zysku - co wynika z Kodeksu spółek handlowych?

     

    Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych komplementariusze mają równe udziały w zysku spółki. W przypadku natomiast komandytariuszy ich udział jest zależny od rzeczywiście wniesionego wkładu. W umowie spółki kwestie te można jednak określić odmiennie.

     

    Podział zysku - jak szeroka jest swoboda?

     

    Przyznana wspólnikom swoboda kształtowania sposobu podziału zysku nie jest jednak nieograniczona. Trwałe wyłączenie prawa wspólnika spółki komandytowej do udziału w zysku jest niedopuszczalne. Żaden przepis nie stwierdza tego w sposób wyraźny, jednak należy uznać, że zakaz taki wynika z istoty spółki komandytowej, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

     

    W przeciwieństwie do wyłączenia udziału w zysku, jego ograniczenie jest zasadniczo dopuszczalne. Możliwe jest takie ograniczenie udziału jednego ze wspólników w zysku, że będzie on otrzymywał jedynie niewielką jego część. Przykładowo w umowie spółki może być zawarty zapis zgodnie, z którym komandytariusz otrzyma 99% zysku, podczas gdy komplementariusz uzyska 1% zysku.

     

    Zaliczki na poczet zysku

     

    Ze względu na fakt, że umowa spółki komandytowej pozostawia duże możliwości modyfikacji zasad wynikających z Kodeksu spółek handlowych, warto już na etapie sporządzania umowy spółki zastanowić się co w niej zawrzeć. Jednym z postanowień, którego wprowadzenie może okazać się korzystne dla wspólników, jest możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku. Szerzej o zaliczkach na poczet zysku piszemy w artykule Podział zysku w spółce komandytowej – ile razy do roku? 

     

    Paweł Konieczny, Witold Chmarzyński

    Tagi spółka komandytowa zysk

    Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
    Skontaktuj się z nami:

    Kancelaria Prawna PragmatIQ

    Tel. 61 8 618 000

    Tel. 22 21 28 340

    kancelaria@pragmatiq.pl

    Zobacz także

    Komandytowa

    Czy wypłata w ciągu roku zaliczek na poczet zysku jest opodatkowana?

    Komandytowa

    Prawo do udziału w zysku - czy można się go zrzec?

    Masz pytania?

    Skontaktuj się z ekspertem!

    Wojciech Kaptur

    Radca prawny,

    Doradca podatkowy

    tel.: 61 8 618 000

    w.kaptur@doradzamy.to

    Napisz mail

    Popularne tematy

    Newsletter

    • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
    • bez spamu
    • raz w miesiącu
    Tagi spółka komandytowa zysk