Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Czy spółka komandytowa może wystawiać papiery wartościowe?

  Osoby zainteresowane założeniem spółki komandytowej mogą zastanawiać się czy będzie ona uprawniona do wystawiania papierów wartościowych, takich jak np. obligacja czy weksel. Warto to wiedzieć, by móc odpowiednio zaplanować działalność spółki komandytowej.

   

  Papier wartościowy to dokument (lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych), który „zawiera w sobie” prawa majątkowe w taki sposób, że te uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (lub posiadającej dokument w przypadku dokumentów na okaziciela), a przedłożenie dokumentu jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji prawa. Papierami wartościowymi są: weksel, czek, obligacja, list zastawny, akcja, prawo poboru, prawo do akcji, warrant subskrypcyjny, kwit depozytowy, certyfikat inwestycyjny, bon skarbowy, obligacja skarbowa, konosament, dowód składowy.

   

  Niektóre z papierów wartościowych związane są ze specyfiką konkretnego typu spółki. Dotyczy to np. akcji, prawa poboru, prawa do akcji czy warrantu subskrypcyjnego, które związane są wyłącznie ze spółką akcyjną, dlatego ich wystawcą nie może być spółka komandytowa ani żadna inna spółka.

   

  Do wystawiania niektórych papierów wartościowych uprawnione są tylko wyraźnie wskazane podmioty, które nie mogą działać w formie spółki komandytowej. Na przykład certyfikaty inwestycyjne mogą wystawiać wyłącznie fundusze inwestycyjne, a listy zastawne wyłącznie banki hipoteczne.

   

  Obligacje natomiast mogą być wystawiane tylko (pomijając skarb państwa i jednostki samorządu terytorialnego) przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną oraz przez spółki komandytowo-akcyjne. Nie mogą zatem tego robić spółki komandytowe.

   

  Spółka komandytowa może natomiast wystawiać takie papiery wartościowe jak weksel czy czek.

   

  Ze względu na szczególny formalizm prawa wekslowego, praktycznym problemem może być kwestia prawidłowego określenia osoby podpisującej weksel w imieniu jego wystawcy, gdy jest nim spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. W takiej sytuacji pod wekslem powinien się podpisać zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem wskazując jednoznacznie, że działa w imieniu spółki komandytowej. Najlepiej byłoby zapisać to w ten sposób:

   

  ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  /podpis/

   

  Aleksander Gałek

  Tagi spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Zakładanie spółki komandytowej przez Internet

  Komandytowa

  Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka komandytowa