Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  17.07.2020

  Czy w ramach procedury pre-pack mogę nabyć nieruchomości zadłużonej spółki?

  Przygotowana likwidacja, tzw. „pre-pack”, to jedno z rozwiązań, które pozwala na nabycie majątku upadłego przedsiębiorstwa, często na atrakcyjnych dla inwestora warunkach.

   

  Co może być przedmiotem pre-packu?

   

  Głównym celem przygotowanej likwidacji jest szybka sprzedaż przedsiębiorstwa w celu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywającego inwestora. W ramach pre-packu inwestor ma możliwość nabycia całego przedsiębiorstwa upadłego, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. O tym na co zwrócić uwagę przy pre-packu możesz przeczytać w naszym artykule Przejęcie majątku spółki w ramach procedury pre-pack.

   

  W konsekwencji istnieje możliwość nabycia nieruchomości w ramach przygotowanej likwidacji pod warunkiem, że nieruchomości te będą stanowić znaczną cześć przedsiębiorstwa.

   

  W jaki sposób ocenić, czy nieruchomości mogą być przedmiotem pre-packu?

   

  Do wniosku o pre-pack należy obowiązkowo dołączyć opis i oszacowanie (wycenę) składnika majątku mającego być przedmiotem transakcji, sporządzony przez biegłego sądowego. Z tego dokumentu powinno wynikać, jaką część przedsiębiorstwa stanowią nieruchomości. Jeżeli z opinii biegłego będzie wynikać, że nieruchomości stanowią znaczną cześć przedsiębiorstwa, to w takim przypadku sąd powinien zgodzić się na ich nabycie w ramach przygotowanej likwidacji.

   

  Czy nabyta nieruchomość w ramach pre-pack będzie wolna od obciążeń?

   

  Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasają wszelkie prawa i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej. Wygasają również roszczenia, które nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, ale zgłoszono je sędziemu-komisarzowi. Przykładowo, jeżeli nieruchomość nabywana w ramach pre-pack była obciążona hipotekami to w momencie zawarcia umowy sprzedaży, z mocy prawa, hipoteki wygasają. Reasumując nieruchomość nabywana w ramach przygotowanej likwidacji jest wolna od obciążeń.

   

  Kto może złożyć wniosek o pre-pack?

   

  Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji może zostać złożony przez każdego uczestnika postępowania. Oznacza to, że wniosek o pre-pack może zostać złożony przez wierzyciela, który złożył wniosek o upadłość dłużnika, jak i przez dłużnika, który nie składał takiego wniosku.

   

  Wojciech Czernik

  Michał Walczak

  Tagi dłużnik likwidacja prepack upadłość

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi dłużnik likwidacja prepack upadłość