Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  04.01.2019

  Danina solidarnościowa, czyli podatek dla najbogatszych

  Do katalogu obowiązujących w Polsce podatków z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został kolejny, nazwany daniną solidarnościową. Opłacać go będą osoby fizyczne, których roczne dochody przekraczają milion złotych. 

   

  Skutki wprowadzenia podatku do systemu prawnego

   

  Danina solidarnościowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. - osoby, które w 2019 r. osiągną dochód przekraczający milion złotych, rozliczą podatek do końca kwietnia 2020 r. Obliczona odpowiednio kwota będzie odprowadzana na rzecz tego samego urzędu skarbowego, w którym podatnik rozlicza podatek dochodowy – jest to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Ze względu na kwotę progu dochodowego, danina będzie w szczególności wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

   

  Sposób obliczania daniny solidarnościowej

   

  Stawka nowego podatku ustalona została w wysokości 4% od nadwyżki dochodów ponad  kwotę miliona złotych. Pod uwagę brane są środki wskazane w zeznaniach podatkowych na formularzach: 

   

  • PIT-36 – opodatkowane skalą podatkową krajowe i zagraniczne dochody z działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia i o dzieło oraz praw majątkowych; 
  • PIT-36L – opodatkowane podatkiem liniowym dochody z działalności gospodarczej; 
  • PIT-37 – opodatkowane skalą podatkową dochody krajowe z pracy, emerytur, rent, umów zlecenia i o dzieło oraz praw majątkowych; 
  • PIT-38 – opodatkowane stawkę 19% dochody z zysków kapitałowych (w tym ze sprzedaży udziałów, o czym szerzej piszemy w artykule "Jak opodatkowane są sprzedaż i zakup spółki?"  
  • PIT-40A – opodatkowane skalą podatkową i rozliczane przez organy rentowe i ZUS dochody z rent i emerytur. 

   

  Obliczając podstawę daniny należy:

   

  • zsumować przychody ze wskazanych wyżej zeznań podatkowych i pomniejszyć je o koszty podatkowe oraz koszty ZUS;
  • ustalić wysokość nadwyżki powyżej 1 mln zł;
  • obliczyć 4% wyżej ustalonej kwoty.

   

  Przykład

   

  Podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę (PIT-37), posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładana na 2019 r. roczna wysokość przychodów z umowy o pracę wyniesie 1 500 000 zł, pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 1 335 zł oraz ZUS w kwocie 51 758 zł. W 2019 r. dokonane zostanie także umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rozliczone w PIT-38), skutkujące powstaniem przychodu w wysokości 250 000 zł oraz poniesieniem kosztu podatkowego równego 130 000 zł.

   

  Łączny przychód za 2019 r. wskazany w 2020 r. na formularzach PIT-37 i PIT-38

  1 750 000 zł

  Łączny koszt podatkowy i koszt ZUS za 2019 r. wskazany w 2020 r. na formularzach PIT-37 i PIT-38

  183 093 zł

  Przychód pomniejszony o koszty i ZUS

  1 750 000 zł - 183 093 zł = 1 566 907 zł

  Nadwyżka obliczonego dochodu ponad 1 mln zł

  566 907 zł

  Wysokość daniny solidarnościowej za 2019 r.

  4% x 566 907 zł = 22 676 zł

   

  Na temat możliwości odliczenia straty podatkowej z podstawy opodatkowania daniną solidarnościową przeczytasz w artykule Danina solidarnościowa a straty z lat ubiegłych.

   

   Ulgi i zwolnienia z podatku a danina solidarnościowa

   

  Opodatkowaniu daniną solidarnościową podlegają dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To powiązanie daniny z PIT jest o tyle korzystne dla podatników, że wszelkich dochodów wolnych od podatku dochodowego nie wlicza się podstawy obliczenia daniny. Przykładowo, przedsiębiorcy działający w specjalnej strefie ekonomicznej unikną daniny, jeżeli dochody z innych tytułów nie przekroczą 1 mln zł.

   

  Daniny nie zapłacą także przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej (tzw. IP Box). Dochodów opodatkowanych stawką 5% również nie uwzględnia się do wyliczenia daniny - więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu UlgiDlaInnowacji.pl w artykule Korzystający z IP BOX nie płaci daniny solidarnościowej.

   

  Jeśli chcesz zweryfikować, czy obowiązek odprowadzania daniny solidarnościowej będzie dotyczył także Ciebie lub chcesz się dowiedzieć się na jej temat więcej - skontaktuj się z nami!

   

  We wszystkich spółkach prędzej czy później pojawia się trudny moment, który może stać się przyczynkiem do konfliktu wspólników. Dowiedz się o czym warto pamiętać i jakich nie popełniać błędów.

   

  Karolina Kroczak

  Tagi danina solidarnościowa podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Doradztwo

  Źródło przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej

  Spory podatkowe

  Częściowy zwrot wkładu ze spółki osobowej bez podatku

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi danina solidarnościowa podatki