Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  05.07.2018

  Darowizna przedsiębiorstwa a korekta VAT

   

  Darowizna przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powoduje po stronie darczyńcy obowiązku korekty VAT. Obowiązki te przechodzą jednak na obdarowanego.

   

  Korekta VAT

   

  Przedsiębiorcy, którzy przy nabyciu składników majątku odliczyli VAT, a następnie zbyli je bez opodatkowania VAT, zobowiązani są do dokonania korekty wcześniej odliczonego VAT.

  Obowiązek korekty powstaje, jeżeli do zbycia doszło w tzw. okresie korekty, który dla nieruchomości wynosi 10 lat a dla pozostałych środków trwałych – 5 lat, licząc od roku oddania do używania.

   

  Darowizna przedsiębiorstwa a opodatkowanie VAT 

   

  Każda forma zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym także darowizna, jest wyłączona z opodatkowania VAT.

  Pojawia jest więc pytanie, czy brak opodatkowania VAT  takiej darowizny powoduje, że darczyńca zobowiązany jest do korekty VAT odliczonego w związku z nabyciem majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

   

   

  Obowiązek dokonania korekty VAT w przypadku darowizny przedsiębiorstwa

   

  W przypadku darowizny przedsiębiorstwa lub darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa kwestia korekty VAT została uregulowana w sposób szczególny -  darczyńca nie jest zobowiązany do dokonania korekty.

   

  Przykład:

  Przedsiębiorca zakupił w styczniu 2014 roku nieruchomość użytkową o wartości 600 000 zł netto. Z tytułu zakupu nieruchomości odliczył VAT w wysokości 138 000 zł. Nieruchomość wprowadził do ewidencji środków trwałych i wykorzystywał w prowadzonej działalności.

   

  W 2017 roku przedsiębiorca zdecydował o przekazaniu w darowiźnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziła nabyta w 2014 roku nieruchomość. Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa (a więc także darowizna przedmiotowej nieruchomości) jest wyłączona z VAT, przedsiębiorca nie będzie zatem zobowiązany do dokonania korekty VAT odliczonego przy zakupie tej nieruchomości.

   

  Zabezpiecz swoją firmę i bliskich. Sprawdź praktyczny poradnik po sukcesji!

  Korekta VAT spoczywa na obdarowanym

   

  Brak korekty VAT na moment darowizny nie oznacza jednak, że majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa w ogóle nie podlega tym przepisom. Obowiązki związane z korektą VAT i weryfikacją tego obowiązku przechodzą natomiast na obdarowanego (nabywcę przedsiębiorstwa).

   

  Przykład:

  W ramach tej samej sytuacji co w przykładzie powyżej, obdarowany ma zamiar sprzedać nieruchomość, którą w 2017 roku otrzymał w ramach darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku ze zbyciem nieruchomości nie odprowadzi VAT, gdyż zastosowanie znajdzie jedno ze zwolnień przewidziane w ustawie.

   

  Obdarowany będzie musiał zatem dokonać korekty odliczonego przez darczyńcę VAT, w stosunku: liczba miesięcy, w których nieruchomość służyła czynnościom opodatkowanym (okres od 2014 roku do momentu sprzedaży), do łącznego okresu objętego korektą, tj. 120 miesięcy.

   

  Darowizna przedsiębiorstwa jako forma sukcesji biznesu

   

  Jak widać, kwestie związane z darowizną przedsiębiorstwa w zakresie korekty VAT zostały uregulowane przez ustawodawcę szczegółowo.

  Jeżeli zastanawiasz się nad przekazaniem firmy w tej formie swojemu następcy, pamiętaj o skutkach podatkowych tej decyzji – nie tylko na gruncie VAT, ale także PIT czy innych podatków.

  Przykładowo, dokonanie darowizny ma wpływ na możliwość rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w ten sposób.  Piszemy o tym w artykule Amortyzacja majątku otrzymanego w darowiźnie a koszty uzyskania przychodu.

   

  Dokonywanie darowizn jest jednym z narzędzi przydatnych w procesach sukcesji przedsiębiorstw. Więcej o darowiźnie przedsiębiorstwa i alternatywnych formach sukcesji biznesu na naszej stronie www.zmianawarty.pl

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi darowizna sukcesja przedsiębiorstwa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi darowizna sukcesja przedsiębiorstwa