19.05.2020

  Dematerializacja akcji – jakie działania trzeba podjąć?

  Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne czekają nowe obowiązku związane z obowiązkową i powszechną dematerializacją akcji. Choć termin ostateczny na zakończenie procedur upływa dopiero 1 marca 2021 r., ale część czynności musi być podjętych już do 30 września 2020 r. Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się jakie kroki są konieczne, by móc je odpowiednio zaplanować.

   

  Obowiązek posiadania strony internetowej

   

  Z obowiązkiem dematerializacji akcji powiązany jest wymóg posiadania przez spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Wymóg ten obowiązuje już od 1 stycznia 2020 r. Spółka jest zobowiązana ujawnić adres strony internetowej w KRS. Na stronie internetowej spółki powinno zostać wydzielone miejsce na komunikację z akcjonariuszami, w którym będą umieszczane ogłoszenia pochodzące od spółki (np. o zwołaniu walnego zgromadzenia), zatem również informacje związane z dematerializacją akcji.

   

  Wybór podmiotu prowadzącego rejestr przez walne zgromadzenie

   

  W pierwszej kolejności walne zgromadzenie jest zobowiązane do podjęcia uchwały o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem takim może być np. dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską. Podjęcie takiej uchwały powinno być poprzedzone analizą przez zarząd (S.A.) lub komplementariusza (S.K.A.) dostępnych na rynku ofert i wybraniem oferty optymalnej dla spółki.

   

  Walne zgromadzenie może również podjąć decyzję, że akcje będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.

   

  Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

   

  Po dokonaniu przez walne zgromadzenie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr, następnym krokiem będzie podpisanie umowy z wybranym podmiotem. Umowa o prowadzenie rejestru musi zostać zawarta przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. W praktyce oznacza to, że umowa ta powinna zostać zawarta najpóźniej 30 września 2020 r., ponieważ jest to termin na ogłoszenie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

   

  Wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

   

  Procedura prowadząca do dematerializacji akcji zakłada konieczność skierowania do akcjonariuszy pięciu wezwań dotyczących złożenia dokumentów akcji w spółce. Dodatkowo informacja w tym przedmiocie musi zostać zamieszczona na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Wezwania akcjonariuszy nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.  Pierwszego wezwania należy dokonać do 30 września 2020 r.

   

  Wezwania następują w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Jeżeli zatem w spółce występują akcje na okaziciela, każde z pięciu wezwań będzie musiało zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli natomiast wszystkie akcje w spółce są imienne, wtedy wezwania mogą zostać przesłane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską.

   

  Sankcje za naruszenie obowiązków związanych z dematerializacją

   

  Zaniechanie wyżej opisanych obowiązków może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla zarządu spółki akcyjnej lub komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Przepisy umożliwiają nałożenie na osoby zarządzające i reprezentujące spółkę kary grzywny w wysokości do 20 tys. zł w przypadku niedokonania wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Z brzmienia przepisów wynika, że kara grzywny we wskazanej wysokości może zostać nałożona również w razie dokonania wezwań akcjonariuszy lub zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z naruszeniem terminu lub z naruszeniem innych zasad określonych w przepisach (np. brak zamieszczenia wezwań akcjonariuszy na stronie internetowej spółki).

   

  Utrata mocy dokumentów akcji

   

  W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Natomiast akcjonariusz, który nie złożył w spółce papierowego dokumentu akcji, do chwili jego złożenia i wpisania do rejestru akcjonariuszy, nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw, np. nie będzie mógł głosować na walnych zgromadzeniach. Akcja w formie dokumentowej będzie miała znaczenie jeszcze tylko przez 5 lat, ale wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

   

  Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza. Będą oni mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.

   

  Minusy dematerializacji akcji

   

  Obowiązki związane z dematerializacją akcji i ich zapisem w rejestrze akcjonariuszy wiążą się dla spółki z dodatkowymi kosztami, w tym kosztami prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Utracą swoje znaczenie również akcje na okaziciela, bowiem z uwagi na dostęp do rejestru akcjonariuszy informacja o osobach posiadających te akcje stanie się dostępna dla spółki i jej akcjonariuszy. Sam obrót akcjami stanie się również bardziej skomplikowany niż dotychczas, ponieważ wymagać będzie zaangażowania podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

   

  Z powyższych względów warto zatem zastanowić się nad zmianą formy prawnej prowadzonej działalności i przekształceniem spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. lub spółkę komandytową. Kancelaria PragmatIQ wspiera spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne w działaniach związanych z dematerializacją akcji, a także procesach przekształceń tych spółek.

   

  Zobacz także artykuł Dematerializacja akcji – co zrobić jeśli akcjonariusz zgubił akcje?

   

  Karolina Kulińska-Polak

   

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi