Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  03.04.2020

  Dofinansowanie od starosty – jakie wsparcie dla pracodawców?

  Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania, które umożliwiają pracodawcy skorzystanie z dofinansowania od starosty do pensji pracowników i składek ZUS. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z tej pomocy!

   

  Dofinansowanie starosty – dla kogo i na jaki czas?

   

  Z dofinansowania od starosty mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, których obroty spadły w związku z epidemią koronawirusa (o dofinansowaniu od starosty dla samozatrudnionych pisaliśmy w artykule Dofinansowanie starosty do kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych). Dofinansowanie od starosty obejmuje część wynagrodzeń pracowników - maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania do pensji jednego pracownika wynosi 2.340 zł. Przedsiębiorca może także liczyć na dofinansowanie składek ZUS należnych od pracodawcy. Przepisy nie precyzują jednak czy składki ZUS należne od pracodawcy dofinansowane są w całości czy też jedynie w części, w której dofinansowywane jest wynagrodzenie pracownika. Naszym zdaniem, aby udzielana przedsiębiorcom pomoc była realna, składki ZUS powinny być dofinansowane w całości.

   

  Co ważne, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, ale również w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia czy umowa o świadczenie usług, jeżeli osoby te z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

   

  Dofinansowanie dla przedsiębiorcy może zostać przyznane na okres maksymalnie 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy zawartej ze starostą i wypłacane w transzach miesięcznych.

   

  Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie od starosty, ma obowiązek zatrudniania pracowników objętych dofinansowaniem, przez cały okres pobierania świadczenia.

   

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z pomocy?

   

  Podstawową przesłanką uzyskania dofinansowania od starosty jest spadek obrotów na skutek wystąpienia koronawirusa co najmniej o 30%, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych albo kolejnych 60 dni (w przypadku, gdy okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca) przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku, w porównaniu do obrotów z tego samego okresu w roku ubiegłym.

   

  Dodatkowo:

  • przedsiębiorca nie może zalegać z płatnością podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • w stosunku do przedsiębiorcy nie mogą występować przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • przedsiębiorca nie uzyskał wcześniej pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z innych środków publicznych.

   

  Spadek obrotów a wysokość dofinansowania

   

  Wysokość dofinasowania przysługującego pracodawcy uzależniona jest od liczby zatrudnianych pracowników i spadku obrotów. Wysokość udzielanego przez starostę wsparcia przedstawia się następująco:

  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 1.300 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% dofinansowanie wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 1.820 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% dofinansowanie wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia tj. przy pracowniku zatrudnionym na cały etat 2.340 zł plus składki ZUS należne od pracodawcy.

   

  Przykład:

  Spółka z o.o. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. osiągnęła obrót w wysokości 150.000 zł. W analogicznym okresie w roku 2019 r. obroty tej spółki wynosiły 300.000 zł. Obroty spółki spadły zatem o 50%. Spółka zatrudnia 3 pracowników na cały etat. Miesięczne pensje pracowników wynoszą odpowiednio: 2.600 zł brutto, 3.600 zł brutto i 4.200 zł brutto. Obroty spółki spadły o 50%, a zatem może ona skorzystać z dofinansowania do pensji każdego z pracowników w wysokości 1.820 zł, co daje łącznie 5.460 zł. Spółka może liczyć również na pokrycie składek ZUS należnych od pracodawcy.

   

  Gdy pracodawca nie spełnia kryterium spadku obrotów o co najmniej 30% i tym samym nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania od starosty, warto sprawdzić możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dofinansowań z FGŚP do pensji pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Dofinansowanie do pensji – ile i jak dla pracodawców?  Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może jednocześnie korzystać z dofinansowania do pensji od starosty i dofinansowań do pensji z FGŚP w odniesieniu do tego samego pracownika.

   

  Jakie formalności należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania od starosty?

   

  Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowań od starosty. O ogłoszonym naborze można dowiedzieć ze strony internetowej właściwego dla pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy. Informacja ta powinna być umieszczona w zakładce aktualności. Warto zatem monitorować informacje pojawiające się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy i złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania od starosty niezwłocznie po ogłoszeniu naboru, zanim środki przeznaczone na ten cel zostaną wyczerpane.

   

  Wnioski o udzielenie dofinansowań od starosty można składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy załączyć:

  • wykaz pracowników sporządzony według udostępnionego na stronie wzoru,
  • umowę o udzielenie dofinansowania przez starostę udostępnioną na stonie przy składaniu wniosku. 

   

  Elektroniczny wniosek musi zostać podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem ePUAP.

   

  Kancelaria PragmatIQ stale analizuje proponowane zmiany. Jesteśmy w pełnej gotowości,  aby doradzać w zakresie prowadzenia działalności w tych nowych, trudnych czasach i jednocześnie wskazać, z jakiego wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać.

   

  Zachęcamy do subskrybowania newslettera oraz bezpośredniego kontaktu z nami.

   

  Paulina Bąk

  Tagi koronawirus newsletter

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koronawirus newsletter