Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  03.04.2020

  Dofinansowanie starosty do kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych

  Jednym z rozwiązań tarczy antykryzysowej jest dofinansowanie starosty powiatowego do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

   

  Dofinansowanie starosty dla samozatrudnionego - na czym polega pomoc?

   

  Tarcza przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w postaci comiesięcznych świadczeń, udzielanych przez starostę powiatowego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Ich wysokość jest uzależniona od stopnia spadku obrotów przedsiębiorcy i powiązana z miesięcznym minimalnym wynagrodzeniem.

   

  Wartość pomocy może wynieść od 1.300 do 2.340 złotych miesięcznie.

   

  Komu przysługuje dofinansowanie?

   

  O dofinansowanie starosty powiatowego mogą ubiegać się osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Warunkiem, który należy spełnić, jest spadek obrotów (liczony ilościowo lub wartościowo) w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa.

   

  Ponadto, przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia działalności przez cały okres otrzymywania dofinansowania, a także przez taki sam okres po zakończeniu dofinansowania.

   

  Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca uzyska pomoc za okres marzec - maj 2020 r., to musi on utrzymać działalność przynajmniej do końca sierpnia 2020 r. (3 miesiące dofinansowania + 3 miesiące po zakończeniu dofinansowania). W przeciwnym wypadku starosta może nakazać zwrot części otrzymanej kwoty, jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

   

  W jaki sposób liczy się spadek obrotów?

   

  W celu ustalenia, czy warunek dotyczący spadku obrotów został spełniony, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę sumę obrotów w dowolnych dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych (lub kolejnych 60 dniach kalendarzowych), przypadających w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Tak ustaloną wartość należy następnie porównać z obrotami za analogiczny okres w 2019 r.

   

  Pomocny może być poniższy wzór:

  W = {(A-B)/B}*100%

   

  gdzie:

  W – wskaźnik spadku obrotów,

  A – przychody za okres w roku bieżącym,

  B – przychody za okres w roku poprzednim.

   

  Jeżeli obroty w ujęciu wartościowym lub ilościowym spadły o co najmniej 30%, przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z pomocy, przy czym jej wartość rośnie wraz ze spadkiem obrotów. Przedstawia to poniższa tabela:

  Spadek obrotów

  Wysokość miesięcznego dofinansowania (w zł)

  Wysokość dofinansowania
  za 3 miesiące (w zł)

  od 30% do 50%

  1.300

  3.900

  od 50% do 80%

  1.820

  5.460

  powyżej 80%

  2.340

  7.020

   

  Przykład

  W okresie 1.02.2020-31.03.2020 łączne obroty przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającego pracowników, wyniosły 20.000 zł. W analogicznym okresie w roku ubiegłym, tj. 1.02.2019 - 31.03.2019, osiągnął on obroty w wysokości 50.000 zł. Spadek obrotów wyniósł zatem 60%. W związku z tym, przedsiębiorca jest uprawniony do otrzymania dofinansowania do kosztów działalności w wysokości 1.820 zł miesięcznie, czyli 5.460 zł łącznie.

   

  Jakie formalności trzeba spełnić, by otrzymać pomoc?

   

  Przedsiębiorca, chcący otrzymać dofinansowanie do kosztów działalności, powinien w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności) złożyć w tym urzędzie wniosek, w którym:

  • oświadczy, że jego obroty spadły o wartość uprawniającą do otrzymania dofinansowania i poda wielkość tego spadku,
  • oświadczy, że nie występują w jego przypadku przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • oświadczy, że nie zalega w płatnościach podatków i składek do końca września 2019 r.,
  • oświadczy, że przeznaczy otrzymaną pomoc na finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
  • poda numer rachunku bankowego właściwego dla prowadzonej działalności,
  • umieści klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

   

  Ponadto, aby otrzymać pomoc za dany miesiąc, przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności w tym miesiącu i zawrzeć w nim także powyższą klauzulę dotyczącą odpowiedzialności karnej.

   

  Odpowiednie formularze wniosków i oświadczeń powinny zostać udostępnione na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy z chwilą ogłoszenia naborów.

   

  Co ważne, nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności w części, w jakiej zostaną one sfinansowane z innej puli środków publicznych. Co oznacza, że jeśli samozatrudniony skorzysta możliwego w ramach pakietu tarczy antykryzysowej świadczenia postojowego, nie będzie mógł ubiegać się o otrzymanie dofinansowania do kosztów działalności gospodarczej, oferowanego przez starostę.

   

  Więcej na temat świadczenia postojowego można przeczytać w naszym artykule Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

   

  Należy też zaznaczyć, że maksymalny trzymiesięczny okres, na który przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie, może zostać wydłużony w drodze rozporządzenia, jeżeli będzie to uzasadnione aktualną sytuacją epidemiczną i gospodarczą.

   

  Co w przypadku przedsiębiorców zatrudniających inne osoby?

   

  Jak zostało wskazane, dofinansowanie do kosztów działalności gospodarczej przysługuje tylko  samozatrudnionym, czyli przedsiębiorcom niezatrudniających pracowników.

   

  W tym miejscu należy wskazać, że pracownikiem nie jest na przykład zleceniobiorca czy osoba, która wykonuje swoją pracę na podstawie zawartej umowy o dzieło. Jeśli samozatrudnieni korzystają ze wsparcia takich osób, dofinansowanie starosty do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest również dla nich.

   

  Natomiast osoby, które zatrudniają w swojej działalności pracowników w oparciu o umowę o pracę, mogą skorzystać z podobnej pomocy udzielanej przez starostę powiatowego, polegającej na dofinansowaniu kosztów wynagrodzeń i odprowadzanych od nich składek ZUS. O tym, komu przysługuje ten rodzaj pomocy i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać, można przeczytać w naszym artykule Dofinansowanie od starosty – jakie wsparcie dla pracodawców?

   

  Aby być na bieżąco z proponowanymi formami wsparcia przedsiębiorców i poznać nasze rekomendacje w tym zakresie, zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera

   

  Jako Kancelaria PragmatIQ zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu z nami, aby wspólnie przebrnąć przez ten nowy dla przedsiębiorców okres.

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Maria Ratajczyk

  Tagi koronawirus newsletter tarcza antykryzysowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koronawirus newsletter tarcza antykryzysowa