Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.02.2020

  Dokumentacja cen transferowych w 2020 roku na nowych zasadach

  Przepisy związane z dokumentacją cen transferowych z roku na rok nabierają nowego kształtu. Jedna z najistotniejszych nowelizacji w ich zakresie nastąpiła w 2017 r., w skutek której nałożono obowiązek jej przygotowania na znaczną część podmiotów. Kolejne zmiany przyniosła nowelizacja, która obowiązuje od początku 2019 r. i ma zastosowanie do transakcji dokonanych w roku 2019 i dokumentowanych w roku 2020. Czy jest ona dla przedsiębiorców korzystna?

   

  Podmioty powiązane po nowemu

   

  Na niekorzyść przedsiębiorców ustawodawca wprowadził nową definicję podmiotów powiązanych, która poszerza grupę podatników potencjalnie zobligowanych do przygotowania dokumentacji. Obecnie oprócz powiązań osobowych czy progu zaangażowania kapitałowego w podmiocie powiązanym ważny jest również udział innych instrumentów dających możliwość wpływania na decyzje danego podmiotu, przykładowo posiadane jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne. 

   

  Transakcje krajowe bez dokumentacji

   

  Pomimo rozszerzenia definicji podmiotu powiązanego, od 1 stycznia 2019 r. obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji krajowych zawieranych wyłączenie przez podmioty powiązane, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd mieszczą się na terytorium RP.

   

  Aby skorzystać ze zwolnienia dotyczącego braku obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, krajowe podmioty powiązane nie mogą w danym roku podatkowym:

   

  • korzystać ze zwolnienia podmiotowego w PIT/CIT;
  • korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w PIT/CIT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach SSE oraz w sytuacji, gdy pozyskują wsparcie dla nowych inwestycji;
  • ponieść straty podatkowej (nie dotyczy straty bilansowej!).

   

  Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych został więc znacznie ograniczony do podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi oraz tych, które osiągają w danym roku straty podatkowe lub korzystają ze zwolnień podatkowych.

   

  TPR jako następca CIT-TP i PIT-TP – czy będzie prościej?

   

  Wraz z początkiem 2019 r. zostały wycofane sprawozdania z transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane, tj. CIT- TP oraz PIT-TP. W ich miejsce Ministerstwo Finansów wprowadziło formularze dla osób fizycznych (TPR-P) i osób prawnych (TPR-C), o czym pisaliśmy szerzej w artykule TPR jako następca CIT-TP i PIT-TP  na naszym portalu powiazane.pl. Informacja o cenach transferowych przekazywana jest przez podmioty do tego zobowiązane Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 

  Za 2019 r., w przypadku podmiotów o kalendarzowym roku obrotowym, termin ten przesunięto na 31 grudnia 2020 r.

   

  Więcej na temat nowej formy raportowania przeczytasz w artykule TPR – kto i do kiedy informuje o cenach transferowych za 2019 r.? Kolejne zmiany. 

   

  Pomimo uzasadnienia do rozporządzenia określającego elementy TPR, w którym czytamy o filozofii 3xP, tj. prostym, przejrzystym i przyjaznym systemie podatkowym, którego pierwszym elementem jest „uproszczona i przejrzysta forma” nowe formularze mogą okazać się jednymi z najbardziej skomplikowanych formularzy podatkowych jakie musiały zostać złożone od kilku lat.

   

  Nowe sankcje

   

  W ślad za wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących cen transferowych (często korzystnych dla podatników – podmiotów powiązanych) idzie również ustalenie nowych sankcji w przypadku ich naruszenia. Można je podzielić na dwie kategorie: bezpośrednio dotykające podatnika (jednostkę), a także pośrednie – dotyczące osób, które opowiadają za realizację tych obowiązków (kierownika jednostki).

   

  W sytuacji, gdy dojdzie do niewłaściwego ustalenia cen stosowanych w transakcjach z podmiotem powiązanym, powstanie na gruncie Ordynacji dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie to wyniesie 10% sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu. W niektórych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe może ulegać podwojeniu lub potrojeniu, co oznacza, że może wynosić nawet do 30% podstawy opodatkowania. Ta ewentualna sankcja dotyka podatnika (jednostkę).

   

  W przypadku naruszenia obowiązków złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowej lub naruszenia obowiązku stosowania rynkowych warunków, ewentualne sankcje karnoskarbowe grożą kierownikowi jednostki.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

   

  Niezmiennie, również za 2019 rok, każdy podmiot powiązany zobowiązany w rozumieniu znowelizowanych przepisów do przygotowania dokumentacji cen transferowych będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej, o czym piszemy szerzej w artykule Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2019 r. na naszej stronie powiazane.plIstotną zmianą w stosunku do lat poprzednich jest jednak zakres omawianego oświadczenia.

   

  Kierownik jednostki zobowiązany jest do złożenia dokumentu, w którym zadeklaruje nie tylko sporządzenie dokumentacji, ale i zagwarantuje swoim podpisem rynkowość transakcji. Przepisy nie przewidują pominięcia tej części treści oświadczenia tj. nie ma możliwości nie zadeklarowania rynkowości dokonywanych z podmiotem powiązanym transakcji. Oświadczenie takie będzie niepełne, a organy prawdopodobnie będą wzywać do jego uzupełnienia.

   

  Niezłożenie oświadczenia w terminie lub oświadczenia złożenie o nieprawdziwej treści podlega sankcjom z art. 80e kodeksu karnego skarbowego, tj. do 720 stawek dziennych (od 750 do 21.600.000 zł), a w wypadku czynu mniejszej wagi podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (od 225 do 45.000 zł). 

   

  Z uwagi na istotne zmiany jakie weszły od 1 stycznia 2019 r. w zakresie cen rynkowych warto zająć się ich problematyką wcześniej niż w grudniu 2020 r. W ostatnim możliwym miesiącu może nie być dość czasu na rzetelną analizę i przygotowanie dokumentacji podatkowej wykazującej rynkowość dokonywanych przez podmiot powiązany transakcji. A brak rzetelnej analizy i prawidłowej dokumentacji może rodzić bardzo negatywne konsekwencje w trakcie kontroli, szczególnie mając na uwadze złożone wcześniej oświadczenie.

   

  Już teraz zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami od cen transferowych!

   

  Dominika Widła

   

  Tagi dokumentacja cen transferowych

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi dokumentacja cen transferowych