Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  06.03.2015

  Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

  Od 1 stycznia 2015 r., wspólnicy spółek komandytowych powinni zwrócić szczególną uwagę na dwie ważne zmiany wprowadzone nowelizacją ustaw o PIT i CIT w zakresie dokumentacji cen transferowych. Pierwsza z nich dotyczy generalnego objęcia spółek osobowych, w tym także komandytowej, obowiązkiem sporządzania dokumentacji. Druga, odnosi się do samego zawarcia umowy spółki, która po spełnieniu określonych warunków, także została objęta tym obowiązkiem.   

   

  Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w spółce komandytowej

   

  Ceny transferowe są cenami stosowanymi we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Od nowego roku, także spółka komandytowa objęta została obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zatem w przypadku gdy łączna kwota transakcji pomiędzy spółką, a powiązanym z nią podmiotem (osobą fizyczną, osobą prawną, lub spółką osobową), przekroczy w danym roku podatkowym 30.000 euro (świadczenie usług, sprzedaży lub udostępniania wartości materialnych lub prawnych), albo 50.000 euro w pozostałych przypadkach, spółka może zostać wezwana przez organ podatkowy do przygotowania odpowiedniej dokumentacji w celu wykazania, że warunki transakcji ustalone między podmiotami powiązanymi nie różnią się od warunków jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. Opisywana sytuacja będzie mieć przykładowo miejsce, gdy ta sama osoba fizyczna, która zasiada w zarządzie spółki z o. o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej, jest jednocześnie komandytariuszem spółki, świadczącym na jej rzecz usługi doradcze. Przekroczenie wartości świadczonych przez taką osobę usług ponad kwotę 30.000 euro, spowoduje powstanie po stronie spółki komandytowej obowiązku sporządzenia (na żądanie organów podatkowych) dokumentacji podatkowej.    

   

  Zawarcie umowy spółki także objęte obowiązkiem

   

  Od nowego roku ustawodawca rozszerzył dodatkowo katalog transakcji, których udokumentowania pod kątem cen transakcyjnych może żądać organ podatkowy, o zawarcie umowy spółki komandytowej. Tym razem warunkiem decydującym o powstaniu obowiązku sporządzenia dokumentacji jest przekroczenie limitu 50.000 euro dla łącznej wartości wniesionych przez wspólników wkładów. Zainteresowanie organów podatkowych skierowane będzie na zapisy umowy dotyczące faktycznego udziału wspólników w zyskach spółki na tle wniesionych przez nich wkładów. Ukształtowanie prawa wspólników do zysku, które nie odpowiada warunkom jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, grozi oszacowaniem przez organ ich przychodów i kosztów. Taka sytuacja może się zdarzyć gdy zgodnie z umową spółki, komplementariusz (spółka z o. o.) jest zobowiązany do wniesienia kilkukrotnie wyższego wkładu (40.000 euro) niż komandytariusze (dwóch po 7.000 euro), a jednocześnie jego partycypacja w wypracowanym przez spółkę komandytową zysku jest znacząco niższa od wniesionego udziału.

                         

  Nadal pozostaje termin 7 dni na sporządzenie takiej dokumentacji

             

  Co zostało już zaznaczone, spełnienie przez spółkę komandytową określonych w znowelizowanych przepisach warunków, nie powoduje automatycznie powstania po jej stronie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Tutaj decyzja należy do organów podatkowych, które mogą, ale nie muszą zażądać przedłożenia odpowiednich dokumentów. W razie upomnienia się o nie, spółka będzie mieć 7 dni na przedłożenie stosownej dokumentacji. Wbrew pozorom, to wciąż dużo czasu, a specjaliści Kancelarii PragmatIQ służą pomocą w każdej sytuacji niecierpiącej zwłoki.

   

  Więcej na temat najbardziej aktualnych przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych w spółce komandytowej przeczytasz w artykule Kiedy umowa spółki komandytowej wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych?, a także na naszym portalu poświęconym dokumentacji cen transferowych www.powiazane.pl.

   

  Obejrzyj również film, który odpowiada m.in. na następujące pytania: Czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są niebezpieczne? Jakie są obowiązki podmiotów powiązanych dokonujących ze sobą transakcji? Co to jest dokumentacja cen transferowych?

   

   

  Jędrzej Banaszewski

  Tagi ceny transferowe spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Komandytariusz ma prawo do kontroli działalności spółki

  Komandytowa

  Co to znaczy, że spółka komandytowa jest „transparentna podatkowo”?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi ceny transferowe spółka komandytowa