Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  10.03.2022

  Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.?

  Nowelizacja ustawy o CIT w ramach tzw. Polskiego Ładu przewiduje duże zmiany w zakresie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Dzięki nim więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania. Sprawdź, jakie warunki będzie trzeba spełnić, aby stosować estoński CIT po zmianach.

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Aktualizacja: 10 marca 2022 r.

   

  Estoński CIT – na czym polega?

   

  Głównym założeniem ryczałtu od dochodów jest to, że do momentu podziału zysku (czyli przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy) lub pokrycia straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT spółka, co do zasady, nie odprowadza podatku dochodowego. Może to zdecydowanie poprawić sytuację płynnościową spółki i jej zdolności inwestycyjne, gdyż nie musi na bieżąco dzielić się zyskami z fiskusem. Dopiero w momencie, gdy nastąpi podział zysku lub pokrycie straty sprzed okresu opodatkowania estońskim CIT, spółka jest obowiązana zapłacić podatek. Od 2022 r. obowiązują następujące stawki:

  • 10% - dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 20% - dla pozostałych spółek.

  Jak ustalić status małego podatnika dowiesz się z artykułu 9% CIT - kto skorzysta? 

  W przypadku wypłaty zysku wspólnikom podatek będzie musiał być zapłacony także przez wspólnika, jednakże będzie podlegać pomniejszeniu o:

  • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
  • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

   

  Dzięki mechanizmowi odliczenia, efektywne opodatkowanie zysków spółki wyniesie odpowiednio ok. 20% dla małego podatnika i 25% dla dużego podatnika (dla porównania, w przypadku zasad ogólnych te stawki wynoszą odpowiednio ok. 26% i 34%). Co ważne, efektywna stawka może okazać się jeszcze niższa, jeżeli do wypłaty nie zostanie przeznaczony cały zysk spółki.

   

  Należy jednak pamiętać, że mechanizm odliczenia, pozwalający na osiągnięcie takiego poziomu opodatkowania, można zastosować wyłącznie w przypadku „klasycznej” dywidendy, wypłacanej na podstawie uchwały o podziale zysku po zakończeniu roku obrotowego. Jest to o tyle ważne, że estoński CIT obejmuje także opodatkowanie innych kategorii dochodów m.in. tzw. ukrytych zysków.

   

  Ukrytymi zyskami są wszelkie świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych, jeśli są one związane z prawem do udziału w zysku. Można do nich zaliczyć np. pożyczkę udzieloną przez spółkę podmiotowi powiązanemu, odsetki i inne koszty związane z pożyczką udzieloną spółce przez podmiot powiązany, nadwyżkę ponad rynkową wartość transakcji (jeśli transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach nierynkowych), nieodpłatne świadczenia na rzecz wspólnika (np. udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych).

  Szczegółowy katalog ukrytych zysków znajdziesz w artykule Wypłaty do wspólników spółki na estońskim CIT – na co uważać?

   

  Szczegółowy katalog ukrytych zysków znajdziesz w artykule Estoński CIT a dywidenda – na co uważać?

   

  Estoński CIT – jakie warunki trzeba spełnić?

   

  Od 2022 r.  skorzystanie z estońskiego CIT jest łatwiejsze. Przede wszystkim ta forma opodatkowania nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Z ryczałtu od dochodów mogą korzystać także spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. W niektórych przypadkach szczególnie atrakcyjne może być prowadzenie działalności w formie prostej spółki akcyjnej. O zaletach tej formy prawnej piszemy w artykule Prosta spółka akcyjna – jakie są jej największe zalety? . Zlikwidowany został także warunek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych oraz limit rocznych przychodów.

   

  Niemniej jednak skorzystanie z estońskiego CIT nadal wiązać się będzie z koniecznością spełnienia szeregu warunków:

  1. Mniej niż 50% przychodów spółki może pochodzić:
  • z wierzytelności,
  • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  • z części odsetkowej raty leasingowej,
  • z poręczeń i gwarancji,
  • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
  1. Zatrudnianie przynajmniej 3 osób (z wyłączeniem wspólników i akcjonariuszy) na umowę o pracę, a w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o inne umowy – także ponoszenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia (warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność);
  2. Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyjątkiem fundatorów lub beneficjentów fundacji rodzinnej.
  3. Spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
  4. Spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości.
  5. Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT.
  6. Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie udziela konsumentom kredytów.
  7. Spółka nie jest podatnikiem osiągającym dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji.
  8. Spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

   

  Ponadto, z uwagi na to, iż ewentualne opodatkowanie w ramach estońskiego CIT  opiera się na danych księgowych, a nie podatkowych, przed rozpoczęciem korzystania z tej formy konieczne jest rozliczenie różnic pomiędzy bilansowymi i podatkowymi wartościami dotychczas osiągniętych przychodów i kosztów.

  Chcesz zaoszczędzić na podatkach w Twojej firmie? Z naszego kursu dowiesz się, na czym polega estoński CIT oraz jak i ile możesz na nim zyskać!

  Sprawdź kurs

   

   

  Estoński CIT a reorganizacje

   

  Należy także pamiętać, że dokonanie różnego rodzaju reorganizacji działalności może spowodować, że na możliwość zastosowania estońskiego CIT będzie trzeba poczekać. W przypadku:

  • spółek powstałych w wyniku podziału lub połączenia,
  • spółek utworzonych przez podmioty, które tytułem wkładu wniosły składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów, w których posiadały udziały,
  • spółek utworzonych przez podmioty, które w roku utworzenia lub roku następnym wniosły aportem przedsiębiorstwo, ZCP lub składniki przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. euro,

  - niemożliwe będzie korzystanie z estońskiego CIT w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym (nie mniej niż 24 miesiące).

   

  Analogiczny okres karencji dotyczyć będzie:

  • spółek podzielonych przez wydzielenie oraz
  • spółek, które aportowały do innego podmiotu przedsiębiorstwo, ZCP lub składniki tego przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10 tys. euro, lub składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji innych podmiotów,

  - z tym, że będzie on liczony od dokonania podziału lub wniesienia wkładu.

   

  Co jednak ważne, na możliwość korzystania z estońskiego CIT nie będzie mieć wpływu ewentualne przekształcenie spółki. Oznacza to, że spółka, która ulegnie przekształceniu, będzie mogła od razu po jego dokonaniu korzystać z tej formy opodatkowania. Konieczne będzie jednak ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, rozumianego jako różnica pomiędzy księgową a podatkową wartością składników majątku. Taki dochód będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 19%. Na temat pozostałych obowiązków, które wynikają z wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przeczytasz w artykule Przejście na estoński CIT – o czym pamiętać?

   

  O korzyściach wynikających z estońskiego CIT dowiesz się z artykułu Estoński CIT – dlaczego warto? oraz z naszego kursu poświęconemu w całości tematyce ryczałtu od dochodów - Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach.

   

  W świetle licznych zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu zachęcamy także do śledzenia naszej dedykowanej zakładki  im poświęconej.

   

  O tym, kiedy podatki płaci spółka z o.o., a kiedy jej wspólnicy przeczytasz natomiast na naszym portalu spolkazoo.net.  w artykule Kiedy podatki płaci spółka z o.o. a kiedy jej wspólnicy?      

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Tagi CIT Polski Ład zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT Polski Ład zmiany w CIT