Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  16.03.2022

  Estoński CIT – dlaczego warto?

  Polski Ład wprowadził znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT. Zmianie uległy nie tylko warunki wejścia w CIT estoński, ale także zasady opodatkowania w trakcie oraz po jego zakończeniu. Sprawdź korzyści, jakie wynikają obecnie z wyboru ryczałtu od dochodów spółek.

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Estoński CIT - na czym polega?

   

  Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) jest formą opodatkowania niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Aktualnie z tego sposobu opodatkowania mogą skorzystać spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe oraz proste spółki akcyjne. Na temat warunków korzystania z ryczałtu przeczytasz, a także zmian, które weszły w życie od początku 2024 r., przeczytasz w artykule Estoński CIT – dla kogo od 2024 r.?

   

   

  Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak konieczności płacenia podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku. Oznacza to, że spółka na bieżąco nie płaci podatku dochodowego i to niezależnie od tego, jak wysokie są jej dochody. Obowiązek podatkowy zasadniczo powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników. Co ważne, opodatkowaniu podlega tylko zysk wypłacony wspólnikom na podstawie uchwały o podziale wyniku finansowego netto osiągniętego w trakcie opodatkowania estońskim CIT – zyski pozostawione na kapitale zapasowym czy rezerwowym spółki nie podlegają opodatkowaniu.

   

  Estoński CIT – preferencyjne opodatkowanie dywidend

   

  W przypadku opodatkowania CIT na zasadach klasycznych spółka płaci zasadniczo podatek dochodowy w wysokości 19% CIT (lub 9% - w przypadku spółek posiadających status małego podatnika). Dodatkowo, spółka wypłacając wspólnikowi dywidendę pobiera 19% PIT. W rezultacie, w przypadku wypłaty całego zysku do wspólników efektywne opodatkowanie wynosi ok. 26% w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem lub ok. 34% w przypadku pozostałych podatników.

   

  W estońskim CIT stawki podatku wynoszą natomiast 10% dla spółki rozpoczynającej działalność lub posiadającej status małego podatnika oraz 20% dla pozostałych, większych podatników. Spółka, która wybrała ryczałt płaci zatem podatek według wyższej stawki – 10% zamiast 9% lub 20% zamiast 19%. Na czym zatem polega preferencja w opodatkowaniu według CIT estońskiego?

   

  Po pierwsze, opodatkowaniu podlega faktyczna wypłata zysku, a nie fakt jego osiągnięcia przez spółkę. Do czasu aż wspólnicy nie podejmą uchwały o wypłacie zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów, spółka w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego.

   

  Jednak kluczowa różnica wynika z zasad opodatkowania po stronie wspólników. Zasadniczo od środków wypłacanych tytułem zysku, spółka pobiera podatek według stawki 19%, tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. W estońskim CIT od naliczonej kwoty podatku odliczana jest natomiast odpowiednia część ryczałtu zapłaconego przez spółkę. Jeżeli spółka jest małym podatnikiem, wspólnik odlicza aż 90% zapłaconego przez spółkę podatku, w pozostałych przypadkach – 70%.  W ostatnich interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzają, że możliwość odliczenia dotyczy nie tylko zysku wypłacanego po zakończeniu roku, ale także zaliczek na poczet przyszłych zysków, o czym więcej w artykule Estoński CIT – czy zaliczki na dywidendę korzystają z odliczenia? 

   

  Dzięki temu efektywne opodatkowanie estońskim CIT wynosi w pierwszym roku 20% w przypadku spółek spełniających definicję małego podatnika lub rozpoczynających działalność oraz 25% w przypadku pozostałych spółek. Jeżeli spółka nie wypłaca wspólnikom całości zysków, efektywne opodatkowanie może być jeszcze niższe (np. w przypadku wypłaty połowy zysków, stawki efektywne wynoszą odpowiednio 10% i 12,5%). Należy jednak podkreślić, że podane stawki efektywnego opodatkowania obowiązują przy założeniu braku innych kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu (np. ukrytych zysków).

   

  Co więcej, w najnowszych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o., spółka ta, jako rozpoczynająca działalność, będzie mogła skorzystać z niższej stawki opodatkowania 10% niezależnie od przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a estoński CIT.

   

  Dodatkowo warto zaznaczyć, że w ujęciu wieloletnim efektywne opodatkowanie w ramach estońskiego CIT jest jeszcze niższe i przy założeniu wypłat całego zysku może wynosić ok. 17-20% dla małego podatnika i spółki rozpoczynającej działalność oraz ok. 20-25% dla pozostałych spółek. Różnice te wynikają ze specyficznego sposobu obliczania estońskiego CIT i wpływu podatku za jeden rok na zyski do wypłaty w roku kolejnym.

   

  Estoński CIT a ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

   

  Podstawową formą rozliczeń między spółką a wspólnikami w ramach estońskiego CIT jest wypłata dywidendy, o opodatkowaniu której pisaliśmy powyżej.

   

  Należy jednak pamiętać, że opodatkowaniu w estońskim CIT podlega wypłata zysku do wspólnika także w przypadku innych form wypłaty niż dywidenda np. ukrytych zysków, czyli świadczeń dokonywanych w związku z prawem do udziału w zysku spółki (np. pożyczka od spółki do wspólnika). W przypadku uznania świadczenia za ukryty zysk, jego wartość będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem w wysokości 10% (w przypadku spółki będącej małym podatnikiem) lub 20% CIT.

   

  Nie oznacza to jednak, że wspólnik nie może świadczyć na rzecz spółki opodatkowanej estońskim CIT żadnych usług. Ukrytym zyskiem nie jest w szczególności wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, powołania czy kontraktu menadżerskiego w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń wypłacona wspólnikowi w danym miesiącu nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie przez podatnika z tytułu ww. umów, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (aktualnie ok. 30 tys. zł/miesiąc).

   

  Ukrytym zyskiem nie jest również wartość wynagrodzenia dla wspólnika świadczącego usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli wynagrodzenie ustalone jest na warunkach rynkowych.

   

  Należy pamiętać, że w przypadku spółki korzystającej z estońskiego CIT opodatkowane będą nie tylko ukryte zyski, ale także wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, takim wydatkiem będzie na przykład część kosztów ponoszonych przez spółkę na samochody osobowe wykorzystywane przez pracowników w sposób mieszany. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Estoński CIT a samochody służbowe pracowników – czy są opodatkowane?

   

  Chcesz zaoszczędzić na podatkach w Twojej firmie? Z naszego kursu dowiesz się, na czym polega estoński CIT oraz jak i ile możesz na nim zyskać!

  Zobacz kurs

   

  Ewidencja w estońskim CIT

   

  Ze względu na istotę estońskiego CIT (rozliczenie oparte na danych rachunkowych), nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej na potrzeby podatku dochodowego.

   

  Mając jednak na uwadze, że spółka może utracić prawo do estońskiego CIT „wstecz” warto rozważyć prowadzenie takiej ewidencji. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT. Więcej o estońskim CIT przeczytasz w artykule Estoński CIT w polskiej spółce – na czym polega i dlaczego się opłaca?

   

  Sprawdź też nasz kurs poświęcony w całości estońskiemu CIT - Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach. Dzięki niemu dowiesz się więcej m. in. o korzyściach, jakie daje CIT estoński, przekonasz się jak dobrze wejść w estoński CIT oraz na co uważać w tej formie opodatkowania.

   

  Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące regulacji przewidzianych w ramach Polskiego Ładu? Chcesz skonsultować swoje działania ze specjalistami? Skontaktuj się z nami! 

   

  Paulina Mikołajczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi