Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  04.05.2023

  Estoński CIT - mniej znane korzyści tej formy opodatkowania

  Ryczałt od dochodów spółek (popularnie określany jako estoński CIT) to przede wszystkim brak bieżącego opodatkowania zysków spółki, a także korzystne efektywne opodatkowanie wypłacanych zysków. Ale to nie wszystko. Estoński CIT zapewnia możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza rozwiązań niedostępnych w klasycznym CIT.

   

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Stosowanie zasad rachunkowości w miejsce zasad podatkowych

   

  Spółka wybierająca opodatkowanie w formie estońskiego CIT przechodzi z zasad rozliczania kosztów oraz ustalania wyniku finansowego przewidzianych w ustawie o CIT wyłącznie na zasady wynikające z ustawy o rachunkowości. Ta pozornie czysto formalna zmiana ma jednak całkiem spore konsekwencje w zakresie możliwości rozliczania różnych kosztów, których rozliczenie jest niemożliwe lub ograniczone w klasycznym CIT.

   

  Rozliczanie samochodów na zasadach ogólnych CIT

   

  Co do zasady, gdy w ramach działalności zdecydujemy się na kupno samochodu możemy wyróżnić:

   

  • samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej;
  • samochody wykorzystywane w celach mieszanych (na potrzeby działalności oraz w celach prywatnych).

   

  W obu przypadkach ustawodawca zdecydował się na nałożenie limitu, zgodnie z którym, jeżeli wartość samochodu przekracza 150 tys. złotych, do KUP może zostać zaliczona wyłącznie kwota stanowiąca iloczyn spłaty wartości samochodu oraz stosunku wartości pojazdu do kwoty 150 tys. Innymi słowy, jeżeli wartość samochodu przekracza 150 tys., podatnik nie będzie mógł obniżyć podstawy opodatkowania o wartość wyższą niż wskazana kwota.

   

  Przykład 1

   

  X spółka z o.o. (mały podatnik, 9% CIT) zdecydowała się na zakup samochodu, którego wartość wynosi 350 tys. złotych netto (430,5 tys. brutto). Pojazd będzie użytkowany w celach mieszanych.

  Wówczas na drodze odpisów amortyzacyjnych łączny koszt podatkowy będzie stanowić wyłącznie 150 tys. złotych co przełoży się na oszczędność w CIT na poziomie 13,5 tys. złotych.

   

  Warto zauważyć, że koszty związane z posiadaniem samochodu nie ograniczają się wyłącznie do spłaty jego wartości. Uwzględnić należy także wszelkiego rodzaju opłaty eksploatacyjne takie jak paliwo, naprawy czy płyn do spryskiwaczy. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych CIT, spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów nie więcej niż 75% wydatków eksploatacyjnych w przypadku samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych. Natomiast dla samochodów używanych tylko i wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnik będzie uprawniony do pełnego odliczenia.

   

  Przykład 2

   

  Y sp.k zakupiła samochód o wartości 500 tys. złotych netto (615 tys. brutto). Co więcej spółka ponosi miesięczne koszty eksploatacyjne (paliwo, naprawy, przeglądy itd.) w średniej kwocie 2 tys. złotych. Samochód jest użytkowany w celach mieszanych.

   

  Spółka zaliczy do KUP w drodze odpisów amortyzacyjnych kwotę 150 tys. złotych od wartości samochodu. Co więcej, każdego miesiąca zaliczy do KUP 1.500 zł, czyli 75% wydatków eksploatacyjnych.

   

  Rozliczenie samochodów w estońskim CIT

   

  Stosowanie przez spółki rozliczające się z wykorzystaniem estońskiego CIT zasad bilansowych zamiast podatkowych skutkuje brakiem opisanych powyżej limitów dotyczących kosztów eksploatacyjnych oraz amortyzacji. Oznacza to, że obie kategorie wydatków będą mogły w pełni obniżyć wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania.

   

  Jednakże, w estońskim CIT oprócz bieżących zysków spółki do wypłaty, występują inne kategorie podlegająca opodatkowaniu – tzw. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą oraz ukryte zyski. W świetle obecnych przepisów za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą należy uznać 50% wydatków na samochody, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej (tj. pojazdy w użytku mieszanym).

   

  Przykład 3

   

  XYZ spółka z o.o., która wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT (jest małym podatnikiem, 9% CIT) zdecydowała się na zakup samochodu, którego wartość wynosi 350 tys. złotych netto (430,5 tys. brutto). Pojazd będzie użytkowany w celach mieszanych.

   

  Wówczas na drodze odpisów amortyzacyjnych kwota obniżająca wynik finansowy wyniesie 390.250 złotych (netto + 50% VAT, które nie podlega odliczeniu).

   

  Podstawa do opodatkowania ukrytymi zyskami to 195.125 złotych, co sprawia że podatek wyniesie ok. 19,5 tys. zł. Wszystkie te operacje poskutkują efektywną oszczędnością podatkową na poziomie ok. 19,5 tys. zł. Jest to wartość blisko 45% wyższa niż w przypadku rozliczenia samochodu o tej samej wartości według zasad ogólnych. Uzyskiwana korzyść zwiększa się wraz z wartością nabywanego pojazdu.

   

  Podobnie, jeżeli samochód jest użytkowany przez wspólników spółki lub podmioty z nimi powiązane 50% wydatków na taki pojazd stanowi podlegający opodatkowaniu ukryty zysk.

   

  Przykład 4

   

  ABC P.S.A., nie jest małym podatnikiem oraz podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT). Spółka zdecydowała się na zakup samochodu, którego wartość wynosi 500 tys. złotych netto (615 tys. brutto). Pojazd będzie użytkowany w celach mieszanych przez jednego z akcjonariuszy spółki.

   

  Kwota obniżająca wynik finansowy (netto + 50% VAT): 557,5 tys. zł

  Podatek od ukrytych zysków: 55.750 zł

  Oszczędność w CIT: 55.750 zł

  Spółka z o.o., to jedna ze spółek, które mogą korzystać z estońskiego CIT. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

   

  Amortyzacja mieszkań w estońskim CIT

   

  Od 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów podatkowych zmieniająca zasady amortyzacji lokali mieszkalnych. Obecnie, podatnik posiadający nieruchomość lub prawo majątkowe o charakterze mieszkalnym nie będzie mógł od wartości początkowej takiej nieruchomości, lokalu lub prawa naliczać podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

   

  Skutkuje to znacznym powiększeniem podstawy opodatkowania dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Jednakże, jak wskazano powyżej, w przypadku estońskiego CIT zastosowanie znajdują zasady wyrażone w ustawie o rachunkowości, w której nie przewidziano powyższego ograniczenia. Spółki korzystające z estońskiego CIT będą mogły amortyzować mieszkania na zasadach bilansowych – dotyczy to zarówno mieszkań, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2023, jak i mieszkań, które spółki planują dopiero nabyć.

   

  Szerzej na ten temat piszemy w artykule Zakaz amortyzacji mieszkań - receptą estoński CIT. https://www.doradzamy.to/artykuly/zakaz-amortyzacji-mieszkan-recepta-estonski-cit

   

  Przykład 5

   

  X sp. z o.o., która wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej lokal mieszkalny o wartości początkowej 750.000 zł. Spółka postanowiła zastosować podstawową stawkę amortyzacyjną (2,5%).

   

  Oznacza to, że spółka w skali roku obniży swoją podstawę opdatkowania o kwotę 18.750 zł co nie byłoby możliwe w przypadku podlegania przez tę spółkę pod klasyczny CIT.

   

  Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

   

  Co do zasady, w toku prowadzenia firmy kosztem podatkowym może być wszystko to co służy osiągnięciu przychodów albo zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów oraz pozostaje w związku z wykonywaną działalnością.

   

  Natomiast zarówno na potrzeby PIT, jak i CIT ustawodawca przewidział katalog wyłączeń, które wprost uniemożliwiają zaliczenia do KUP szeregu wydatków m.in. takich jak np. wydatki na reprezentację. Koszty tego typu chociaż pozostają w związku ze świadczonymi przez podatnika usługami w ocenie prawodawcy nie mogą stanowić odliczenia podatkowego w obawie przed nadmiernymi nadużyciami.

   

  Jednakże, przyjęcie perspektywy bilansowej na gruncie estońskiego CIT sprawia, że owe wydatki będą stanowiły koszt działalności ewidencjonowany w księgach, a zatem obniżający wynik finansowy spółki. Do wydatków tego rodzaju zaliczymy np. wydatki na reprezentację, usługi gastronomiczne lub wpłaty do PFRON. Jednocześnie warto zauważyć, że niektóre koszty takie jak kary umowne lub odsetki podatkowe będą stanowiły wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podlegające opodatkowaniu. Z tego względu za każdym razem należy przeanalizować czy budzący wątpliwość wydatek nie niesie za sobą opodatkowania.

   

  Jeżeli jesteś ciekaw jakie inne korzyści może zdobyć spółka przechodząc na estoński CIT, polecamy nasze szkolenie które krok po kroku przeprowadzi Cię przez szczegóły dotyczące opodatkowania estońskim CIT i wskaże najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze tej formy opodatkowania Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach - Kursy PragmatIQ

   

  Kacper Tokarz

   

  Tagi amortyzacja estoński CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi amortyzacja estoński CIT